Teadusagentuuri tänavune uurimistoetuste taotlusvoor avaneb 1. märtsil

2022. aasta taotlusvoor järeldoktori, stardi- ja rühmagrantidele avatakse teadlastele 1. märtsil ja suletakse 31. märtsil kell 17.00. Taotlused esitatakse Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu.

Algavas taotlusvoorus on mitu olulist muutust, neist olulisim on üleminek taotluste hindamisele rahvusvahelistes eksperdikomisjonides. Uue süsteemi eesmärk on parandada ja ühtlustada taotluste hindamise kvaliteeti ja lühendada menetlusprotsessi. Noorteadlaste suuremaks toetamiseks pikeneb stardigrantide kestus neljalt aastalt viiele ning järeldoktori- ja stardigrantide maht suureneb. Järeldoktorigrantide puhul on senisest suurem rõhk grandi saaja teadlaskarjääri toetamisel ning uurimisteema olulisusel Eestile, seetõttu hindab neid taotlusi Eesti teadlastest koosnev eksperdikomisjon.

ETAGi juhatuse ja hindamisnõukogu esimees Anu Noorma kirjutab hindamissüsteemi muudatustest lähemalt ajalehes Sirp.

Taotlusvooru dokumendid ja muu taotlemiseks olulise info leiab teadusagentuuri veebilehelt. ETAGi veebist leiab ka pidevalt täieneva korduma kippuvate küsimuste lehe.

2022. aasta taotlusvooru teemaline veebinar (eesti keeles) toimub 3. märtsil järeldoktori- ja stardigrandi taotlejatele kell 10-12 ning rühmagrandi taotlejatele kell 13-15. Ingliskeelne veebinar toimub 4. märtsil kell 10-12.

 

Lisainfo:

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Eesti Teadusagentuur
Tel 731 7381/ 5342 0639
Siret.Rutiku@etag.ee