Valminud on teemaleht Eesti osalusest Euroopa raamprogammides

Eesti Teadusagentuuri värske teemaleht võtab 2021. aasta lõpu seisuga kokku Eesti osaluse lõppevas raamprogrammis „Horisont 2020“ ja annab esmase ülevaate taotlemisest uues raamprogrammis „Euroopa horisont“.

Eesti taotlustes osalemise edukus „Horisont 2020“-s oli uute liikmesriikide (EL13, liitunud Euroopa Liiduga alates 2004. aastast) seas teisel kohal (13,8%), jäädes alla vaid Tšehhile. Kokku on kaheksa aasta jooksul saanud positiivse rahastusotsuse 787 Eesti projekti, kellest ligi kolmandik on VKE-d.  Allkirjastatud projektid on toonud Eestisse kokku 275,4 miljonit eurot toetusraha, millest ligi pool on läinud kõrgharidus- ja muudele teadusasutustele.

Teemalehe ning seal kasutatud andmetabelid leiab meie kodulehelt: https://www.etag.ee/tegevused/uuringud-ja-statistika/statistika/

 

Lisainfo:

Kadri Raudvere
Analüütik
Eesti Teadusagentuur
Kadri.Raudvere@etag.ee