Valminud on Eesti Teadusagentuuri elektroonne aastaraamat

Valminud on Eesti Teadusagentuuri aastaraamat.

Teadusagentuuri töötajate koostöös valminud elektroonsest kogumikust leiab ülevaate asutuse kõige olulisematest tegemistest 2021. aastal – sõnas, pildis ja arvudes. Muu hulgas saab lugeda teadusagentuuri esimeste arendusgrandiprojektide edust, Eesti teaduse tutvustamisest Dubai maailmanäitusel, riigi toetamisest strateegiliselt olulistes valdkondades ning ETAGi tööst alanud raamprogrammis „Euroopa horisont“.

Aastaraamatut saab uudistada ETAGi veebilehel: https://etag.ee/aastaraamat2021/. Head lugemist!