Hakka Horisont 2020 programmi projektide hindajaks!

16. detsembril kl 14 toimub veebiseminar raamprogrammiprojektide hindamise teemal. Horisont 2020 projektide hindamise põhimõtteid ja korraldust tutvustab Euroopa Komisjoni esindaja ning kogemusi jagavad Eesti ja Leedu hindajad. Teema on eriti oluline just praegusel ajahetkel, sest varsti hakkab Euroopa Komisjon otsima hindajaid roheleppega seotud konkursside projektidele. Kuula ära soovitused ning registreeri end Euroopa Komisjoni ekspertide andmebaasi.

Veebiseminar toimub ETAGi Brüsseli esinduse ja Leedu Brüsseli büroo LINO koostöös ning on mõeldud eriti Eesti ja Leedu ekspertidele, et tõsta teadlikkust raamprogrammi tegevustes osalemisest hindajana ning tõsta Eesti ja Leedu hindajate arvu Euroopa Komisjoni andmebaasis.

Lisainfo ja veebseminarile registreerimine