Hea teadustava kokkuleppega ühines kümme rakenduskõrgkooli

7. septembril toimunud kohtumisel allkirjastasid rakenduskõrgkoolide esindajad hea teadustava kokkuleppe, millega liitudes kinnitasid, et austavad teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas Eesti hea teadustava tekstis.

Hea teadustava eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas. 

„Leppega liitudes võtavad rakenduskõrgkoolid endale kohustuse luua oma asutuses nii õppejõududele, teadlastele kui ka üliõpilastele tingimused, mis motiveerivad järgima hea teadustava väärtusi ja põhimõtteid,“ ütles professor Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja. Ta tõi näiteks, et see tähendab inimeste eetika-alase teadlikkuse tõstmist, nõustamist ja väärkäitumise juhtumite menetlemise korra loomist.  Professor Sutrop osutas ka, et leppega liitunud on oma uues rollis igakülgselt toetatud: „Kui mõni rakenduskõrgkool tunneb, et üksi seda kõike ei suuda pakkuda, siis saab alati abi koostööst eetikakeskusega.“ 

Hea teadustava kokkuleppega liitusid 

  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
  • Eesti Lennuakadeemia 
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
  • Kõrgem Kunstikool Pallas 
  • Sisekaitseakadeemia
  • Tallinna Tehnikakõrgkool 
  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 
  • Kaitseväe Akadeemia 
  • Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar 
  • EMK Teoloogiline Seminar 

Kokkuleppe pidulik allkirjastamine toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemalisel ühiskohtumisel, kus rakenduskõrgkoolid tutvustasid oma teadustegevust, koostöövõimalusi ja tulevikuperspektiive. Kohtumisel räägiti, millist rolli täidab Eesti teaduseetika süsteemis hea teadustava, milline on eri osaliste vastutus eetilise teaduse edendamisel, mis on hea teadustava ning praktilises töötoas arutleti teaduseetika ja -koostöö teemadel. 

Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitab asutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis. Varasemalt oli kokkuleppega liitunud 21 positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutust, Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet. 

Hea teadustava täisteksti ja liitunute nimekirja leiab eetikaveebist.