TAOTLUSTE TÄHTAEG PIKENDATUD KUNI 30.04.2020! JSPS järeldoktorite stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis

Taotluste esitamise tähtaeg on 30.04.2020.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist läbi teadustöö Jaapanis (kokku on koostööpartnereid 27 maailma riigist).

Teadustöö valdkondadeks on kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad. Stipendiumi kestuseks on 12 kuni 24 kuud.

Taotlused esitatakse ETAGile, mille hindamisnõukogu vastavad ekspertkomisjonid hindavad esitatud taotlusi ning teevad ettepaneku, keda taotlejatest esitada JSPS-ile grandi saamiseks.

JSPS vaatab meie poolt esitatud kandidaadi taotluse läbi, hindab seda ning teavitab oma otsusest. JSPS-i otsustusprotseduur kestab kuni kolm kuud.

Stipendiumi suurus:

  • igakuine toetus: 362 000 jeeni ehk ca 2700 eurot;
  • sisseelamistoetus: 200 000 jeeni ehk ca 1700 eurot
  • edasi-tagasi lennupilet
  • reisi- ja ravikindlustus
  • uurimistoetus, mille saab taotleda vastuvõttev Jaapani teadusasutus

Grandisaajad alustavad teadustööd Jaapanis reeglina oktoobris-novembris. Aastal 2020 saame JSPSile esitada ühe kandidaadi.

Grandi taotlemise tingimused
Taotlusvorm
Taotlusvormi täitmise juhend

Taotluse esitamine:

Taotleja peab esitama dokumendid e-posti aadressil katrin.saar@etag.ee.

Nõutud dokumendid:

  • Taotluse pdf, millel on taotleja allkirja pilt VÕI allkirjastatud ning skaneeritud taotlus (mitte-digiallkirjastatud)
  • Vastuvõtva Jaapani asutuse kinnituskiri/kutse
  • Teadustöö, doktoritöö vm. juhendaja soovituskiri
  • PhD diplomi koopia
  • PhD diplomi inglise keelne tõlge

 

Täpsem informatsioon konkursi kohta:

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee