E-arvete saatmine

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 2019. aasta 1. juulist avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid.

E-arve saatmise võimalused:

  1. Kui müüja on e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete operaatorile, kelle kaudu see jõuab ostjani.
  2. E-arvet on võimalik saata ostjale tasuta, kasutades riigi loodud e-arveldaja infosüsteemi. Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks.
  3. Kuni viis e-arvet kuus võib saata tasuta ka Fitek AS infosüsteemi kaudu. Selleks on vaja avada sellel aadressil kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks.

Täiendavat infot leiab Rahandusministeeriumi veebilehelt.