Dokumendiregister

SA Eesti Teadusagentuuri dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda teadusagentuuri tegevuse käigus loodud või saadud avalike dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed ning juurdepääsupiirangu õiguslik alus ja piirangu tähtaeg.

Teabenõuded esitage palun e-kirjaga aadressil etag@etag.ee