Teaduse populariseerijad võtavad fookusesse koolivälised õppekeskkonnad ja teaduskommunikatsiooni

17. ja 18. augustil kogunevad teaduse populariseerijad Narva-Jõesuul juba traditsiooniks saanud seitsmendasse miks.ee suvekooli, kus seekord räägitakse õppimisest avatud õppekeskkondades ja teaduskommunikatsioonist.

Kokku saavad inimesed väga erinevatelt elualadelt, kelle kõigi ühiseks sooviks on teadusliku mõtteviisi edendamine. Koos arutletakse uute põnevate õppimisvõimaluste ja teistmoodi õppevormide üle näiteks teaduskeskustes, muuseumides või virtuaalsetes ruumides. Samuti kuulatakse praktikute kogemusi, teadlaste nõuandeid ning kogenud populariseerijate parimaid näiteid.

“Elame maailmas, kus me ei pääse üle ega ümber sellest, et kui sinust ei räägita, pole sind olemas. Kuidas aga leida parimad viisid teaduse “turundamiseks”, kui eesmärgiks on, et teaduslik maailmavaade oleks ühel päeval kõigi Eesti  inimeste loomulik mõtteviis ja selle propageerimine iga teadlase südameasi? Õnneks on Eestis üsna palju inimesi, kes nende küsimuste pärast südant valutavad. Minu meelest on eriti tore see, et tänavu on programmi kaasatud staažikas Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Priit Rajalo, kes jagab praktilisi näpunäiteid, kuidas teadusteemad suures infokülluses rohkem pildile pääseksid,” ütles Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik.

Suvekooli korraldab Eesti Teadusagentuur ja seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond TeaMe+ programmi kaudu.

Lisainfo:
Suvekooli veebileht
Katrin Saart, vanemkoordinaator, tel 5695 5985, katrin.saart@etag.ee