Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Konverents „TeadusEST 2023: teaduse ees avanevad horisondid“

19. detsember 2023, 09:30 - 17:00

Eesti Teadusagentuur korraldas konverentsi „TeadusEST 2023: teaduse ees avanevad horisondid“, mis toimus 19. detsembril Tartus Lydia hotelli sündmuskeskuses.

KONVERENTSI SALVESTUSED

Avasõnad – Anu Noorma (Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees)
Avakõne – Signe Ratso (Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asejuht)
I paneelarutelu – Tipptasemel teadus
Moderaator: Uku Vainik,
TÜ käitumisgeneetika kaasprofessor
Anne Kahru, KBFI keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja
Mari Moora, TÜ teadusprorektor
Timo Kikas, EMÜ biomajandus-tehnoloogiate professor
Ülo Mander, TÜ loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor
II paneelarutelu – Algatamine, eestvedamine ja uued tulijad rahvusvahelises koostöös
Moderaator: Rainer Küngas, ettevõtte Stargate Hydrogen tehnoloogiadirektor
Kairit Tammets, TLÜ haridustehnoloogia professor
Mait Metspalu, TÜ evolutsioonilise  genoomika professor
Ott Scheler, TTÜ keemia ja biotehnoloogia kaasprofessor tenuuris
Pille Runnel, ERMi teadusdirektor
III paneelarutelu – Rahvusvaheline koostöö kohalike väljakutsete lahendamisel
Moderaator: Aveliina Helm, Kliimaministeeriumi ministri teadusnõunik, TÜ taastamisökoloogia professor
Andre Veskioja, Maaelu Teadmuskeskuse direktor
Heidi Paju, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik teadusküsimustes AE EL juures Brüsselis
Kaia Palm, TTÜ keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent, Protobios´e asutaja ja tegevjuht
Maarja Malm, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist
Kokkuvõte – Anu Noorma (Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees)

PILDIGALERII

TeadusESTi 2023. aasta konverents keskendus väliskoostööle. Suurim rahvusvahelist teaduskoostööd rahastav Euroopa Liidu raamprogramm Euroopa Horisont (2021–2027) on jõudnud peaaegu poole peale ja juba on alanud arutelud järgmise raamprogrammi ettevalmistuseks. Euroopa Horisondi alguses seadis Eesti endale viis eesmärki: hoida senist taset, laiendada osalejate ringi, olla algataja ja eestvedaja, konkureerida tippteaduse konkurssidel ja panustada ülemaailmsete probleemide lahendamisse.

Konverentsi avakõne pidas Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asejuht Signe Ratso, kes rääkis, kuhu me Euroopa Horisondiga jõudnud oleme ja millised on edasised plaanid. Kolmes paneeldiskussioonis arutleti, kuidas Eesti taotlejatel on konkurentsis läinud ja millised on olnud osalejate kogemused. 

Esimene paneelarutelu keskendus tipptasemel teadusele. Eesti taotlejad on olnud Euroopa Horisondi konkurentsis väga edukad, kuid Euroopa Teadusnõukogu (ERC) ja Marie Skłodowska-Curie grantide saamisel jääme teistele riikidele alla. Arutleti, kuidas tõsta tippteaduse grantide taotlemise edukust, mis on tippteaduse grantide roll rahvusvahelise teaduskoostöö kontekstis, kuidas teadlaste mobiilsus aitab kaasa tippteadlaste sünnile jne.

Raamprogrammis on Eesti ülikoolid ja teadusasutused võrreldes teiste riikidega väga aktiivsed ning võrdlemisi edukad. Samas paistab silma, et Eestist osaletakse enamasti partnerina ning vaid vähesed on rahvusvahelise konsortsiumi koordinaatori rollis.

Teises paneelis „Algatamine, eestvedamine ja uue tulijana osalemine rahvusvahelises koostöös“ rääkisid osalejad oma kogemustest Euroopa Horisondis osalemisel, mida tähendab raamprogrammis taotlemine ning kuidas toime tulla äraütlemistega. Samuti arutleti, miks on vähe koordinaatoreid, milliseid eeliseid koordinaatori roll annab ning mis julgustaks juhtrolli võtma. 

Kolmanda paneelarutelu teema oli „Rahvusvaheline koostöö valdkondliku TA võimendajana kohalike väljakutsete lahendamisel“. Valdkondlike ministeeriumite roll teadusraha suunajana rahvusvahelisse koostöösse kasvab aasta-aastalt. See üleeuroopaline suundumus paneb ka meie ministeeriumitele suurema vastutuse ja ootuse enam panustada oma valdkonna teaduskorralduses ja -rahastamisel. Paneelarutelus arutleti ELi partnerlustes ning missioonides osalemisest, teaduspõhisest poliitikakujundamisest jne.

Konverentsi päevajuht oli Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma.

Pauside ajal oli fuajees võimalik tutvuda Mobilitas 3 – T&A rahvusvahelistumise toetamise programmiga ja SekMo – sektoritevahelise mobiilsuse toetuse tegevustega.

  

Kontakt:
Darja Matt
Välisteaduskoostöö osakond
Eesti Teadusagentuur
5692 4211
darja.matt@etag.ee

Täpsem info

Kuupäev:
19. detsember 2023
Aeg:
09:30 - 17:00
Kategooria:
,