Valmis ülevaade “Euroopa horisondi” osaluse laiendamise meetmetest

Kaks Tartu Ülikooli juhitavat rahvusvahelist teaduskonsortsiumi said 30 miljonit eurot (15 mln Euroopa Komisjonilt ja 15 mln Eestilt), et arendada järgmise kuue aasta jooksul Eestis kahte teaduskeskust, millest üks tegeleb sünteetilise bioloogia digitaliseerimise ja teine personaalmeditsiiniga. Tegemist on Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ rahastusmeetmest Teaming for Excellence toetatud projektidega. Programmist toetatakse Euroopa teadusasutuste koostööprojekte tippteaduse tegemiseks ja selle paremaks lõimimiseks ühiskonda ja majandusse.

Õnnitleme Tartu Ülikooli suurepärase tulemuse eest Teamingu konkursil! Raportis anname ülevaate nii Teamingu kui „Euroopa horisondi“ ülejäänud osaluse laiendamise meetmete kahe esimese aasta tulemustest.

„Euroopa horisondi“ osaluse laiendamise ja tipptaseme levitamisemeetmete eesmärk on vähendada teadustaseme lõhet EL erinevate liikmeriikide vahel. Toetatakse seni vähem edukate liikmesriikide ja assotsieerunud riikide organisatsioonide teadus- ja innovatsioonivõimekuse suurendamist, võrgustamist ja süsteemsete reformide läbi viimist.

„Eesti teadlased on olnud väga edukad rahvusvahelises konkurentsis. Sellest on hea meel, sest koostöös teiste riikide teadlastega saab ette võtta suuri asju ning osaleda väga põnevates teadusprojektides. Kirsiks tordil on uudis, et väga tugevas konkurentsis jõudis Eestisse koguni kaks Teaming projekti. See on suur tunnustus Eesti teadlastele ning avab suurepärased võimalused neid teadusvaldkondasid edasi arendada. See  julgustab Eesti osapooli ka edaspidi konkurssidest osa võtma ja projektides rohkem juhirolli haarama,“ ütles ETAGi juhatuse esimees Anu Noorma.