Veebiseminaril tutvustatakse EMBL-i ja Eesti koostöövõimalusi

EMBL ehk Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (ingl k European Molecular Biology Laboratory) on riikidevaheline teadusasutus ja Euroopa bioteaduste lipulaev. EMBL-i kuulub hetkel 27 liikmesriiki, kaks assotsieerunud riiki ning kaks eeldatavat liiget (ingl k prospect member). Alates 2019. juunikuust on ka Eesti EMBL-i eeldatav liige.

18. veebruaril kell 13-16.15 korraldavad EMBL, ETAG, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti teadlased veebiseminari. Seminari kolmes teemaplokis annavad EMBL-i esindajad ja Eesti teadlased ülevaate, millise lisandväärtuse toob Eesti teadusele EMBL-iga liitumine ning arutatakse, kuidas luua kahe osapoole tegevuste vahel sünergiaid.

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Täpsema info ajakava, esinejate ja registreerimise kohta leiab siit. Veebiseminar toimub inglise keeles, osalejatele saadetakse link e-postiga.

 

Lisainfo ETAGis:

Kerli Reintamm
kerli.reintamm@etag.ee