Kutsume osalema veebiseminaril, kus tutvustatakse ELi missioonide 2023. a taotlusvoorude teemasid ning antakse ülevaade eesolevatest plaanidest

Eesti Teadusagentuur koostöös partneritega korraldab 31. jaanuaril kell 14–16 veebiseminari, kus tutvustatakse ELi missioonide 2023. a taotlusvoorude teemasid. Samuti annavad ülevaate eesolevatest plaanidest missioonivaldkondade eest vastutavate ministeeriumide (MEM, KEM ja HTM) esindajad.

Seminari sihtrühm: ülikoolid, teadusasutused, poliitikakujundajad, ettevõtted, linnad, kohalikud omavalitsused ja kodanikuühendused.

Veebiseminar on eestikeelne ja toimub Teamsis. Palume registreeruda hiljemalt 30. jaanuaril kl 12 päeval alloleval vormil

PÄEVAKAVA

 • Sissejuhatus
 • Valdkondlikud ministeeriumid (MEM, KEM ja HTM) – plaanid ja tegevused seoses missioonidega
 • Missioonide 2023. a taotlusvooru teemad:
  *** Kliimamuutustega kohanemise missioon
  *** Vähimissioon
  *** Ookeanite ja vete missioon
  *** Mullamissioon
  *** Kliimaneutraalsete ja tarkade linnade missioon
  *** Ühistaotlusvoorud
 • Missioonide NCP-de võrgustik TRAMI
 • Mission Charter
 • Kokkuvõte

Ajakavas on ka paar interaktiivset mõttemudimist Slido keskkonnas.
Slido link
Sisenemiskood: #ELMISSIOONID

ELi missioonid on “Euroopa horisondis” uudne vahend konkreetsete lahenduste leidmiseks meie suurimatele väljakutsetele. Seatud ambitsioonikatele eesmärkidele peaksid ELi missioonid konkreetseid tulemusi andma aastaks 2030. ELi missioonide eesmärk on edendada Euroopa muutumist rohelisemaks, tervemaks, kaasavamaks ja vastupidavamaks kontinendiks. Nad toetavad Euroopa Komisjoni prioriteete, nagu Euroopa roheline kokkulepe (European Green Deal)Digiajastule vastav Euroopa (Europe fit for the Digital Age)Euroopa vähktõvevastase võitluse kava (Beating Cancer) ja Uus Euroopa Bauhaus (New European Bauhaus).

ELi missioonid toovad kokku teadlased, innovaatorid, ettevõtjad, poliitikakujundajad, kodanikud jt ning pakkuvad vajalikke meetmeid ja rahastust tegeliku ja kestva mõju loomiseks. Terviklikuma lähenemise nimel on kõik ELi missioonid seotud korraga mitme teemavaldkonnaga. Iga missioonivaldkond peaks toimima meetmete portfellina, sisaldades näiteks uurimisprojekte ning poliitikameetmeid ja vajadusel seadusemuudatusi, saavutamaks eesmärke, mida eraldiseisvad meetmed ei võimaldaks. Vaata ELi missioone tutvustavat lühivideot SIIT.

REGISTREERUMINE VEEBISEMINARILE

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Carmen Kivistik
ELi missioonide konsultant
carmen.kivistik@etag.ee