Kutse veebiseminarile: “Euroopa teadus- ja innovatsioonisüsteemi reformimise ja tõhustamise” 2023–2024. a taotlusvoorude tutvustamine

Kutsume teid 12. jaanuaril kell 11.00–13.30 (Eesti aja järgi) veebiseminarile, kus tutvustatakse “Euroopa teadus- ja innovatsioonisüsteemi reformimise ja tõhustamise” 20232024 aastate taotlusvoore ning jagatakse praktilist taotlemisnõu.

Veebiseminaril tutvustatakse nii taotlemiseks olulisi taustateadmisi (Euroopa teadusruumist ja selle eesmärkidest) kui räägitakse ka praktilisemalt, mida pidada silmas teemade lugemisel ja taotlemisel. Peale selle jagavad edukad taotlejad oma kogemusi ja näpunäiteid. Üksikasjalik päevakava on lisatud manusena kutsele ning selle leiab ka registreerimislingilt.

Nõutav registreerimine on avatud kuni 11. jaanuarini 2023, kell 13.00 (Eesti aja järgi).

Veebiseminar toimub MS Teamsis ja on inglise keeles. Link saadetakse registreerunutele. Üritust ei salvestata, ettekanded saadetakse osalejatele pärast üritust.

Ürituse korraldavad „“Euroopa horisondi“ vastava programmiosa konsultandid (NCP-d) Horvaatiast, Eestist, Saksamaalt, Lätist, Leedust ning see on suunatud võimalikele taotlejatele nendest riikidest.

Euroopa teadusruumi taotlusvoorud – ELi teadus- ja innovatsioonisüsteemi reformimine ja tõhustamine – on osa tööprogrammist “Osaluse laiendamine ja Euroopa teadusruumi tugevdamine”. Rahastusmeetmed on mõeldud selliste koordineerimis- ja tugitegevuste jaoks, mille abil ühise jõupingutusena tõhustada teadus- ja innovatsioonisüsteemi (st selles toimetavaid asutusi) ELis ja selle liikmesriikides. Programmiosa hõlmab palju teemasid, alates T&I tegevuste tulemite viimisest majandusse, kõrgharidusasutuste aitamisest lähemale tipptasemele (sh nende institutsionaalse arengu edendamine) kuni Euroopa teadusruumi süvendamiseni, toetades heade tavade arendamist ja järgimist sellistel teemadel nagu avatud teadus, kodanikuteadus, teadusharidus, soolõime, eetika. Samuti on programmiosa eesmärk toetada teadmiste vaba ja tasakaalustatumat ringlust, loomist ja kasutamist.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Siiri Kolka
siiri.kolka@etag.ee