Euroopa Horisondi partnerlusüritus 9. novembril: Euroopa teadusruumi tugevdamise meetmed

Avatud on registreerimine 9. novembril 2023 Brüsselis toimuvale infopäevale ja partnerlusüritusele Euroopa Horisondi Euroopa Teadusruumi tugevdamise toetusmeetmete 2024. aasta taotlusvooru kohta.

Taotlusvoor kümnel ülal lingitud teemal avaneb 6. detsembril ja sulgub 12. märtsil 2024. Teemadeks on näiteks teadusadministraatorite võimekuse tõstmine, teadlaste pädevuste spektri laiendamine, IO ja avatud teaduse teemalise võimekuse suurendamine, soolise võrdõiguslikkuse edendamine teaduses, tehisintellekt ja eetika jmt.

Partnerlusüritusele on oodatud mõnest konkreetsest taotlusteemast huvitatud teadus-arendusasutuste ja kõrgkoolide esindajad, teadusadministraatorid, ettevõtjad, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid jt.

Ürituse esimeses osas tutvustab Euroopa Komisjon lähemalt kõnealuseid teemasid. Samuti selgitatakse lühidalt taotluste hindamise protsessi ja jagatakse nõuandeid taotluse koostamiseks. Teises osas pakutakse osalejatele võimalust eelnevalt kokku lepitud kohtumisteks potentsiaalsete projektipartneritega, et saaksite välja selgitada täpsemad koostöövõimalused ja alused projektikonsortsiumi loomiseks / selles osalemiseks.

Partnerlusüritusel osalemine on tasuta. Kohustuslik registreerimine ja lisainfo.

Sellel partnerlusüritusel osalejad saavad ETAG-i vahendusel taotleda ka toetust reisikulude hüvitamiseks, tingimused leiab kodulehelt.

Taotlusvoor on osa Euroopa Horisondi tööprogrammist „11. Widening Participation and Strengthening the European Research Area“ (WIDERA), Destination: Reforming and Enhancing the EU Research and Innovation System, voor alguskoodiga HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01. Partnerlusürituse korraldab WIDERA programmiosa riiklikke kontaktpunkte ehk NCPsid ühendav projekt NCP_WIDERA.NET.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Siiri Kolka
siiri.kolka@etag.ee
730 0338