Algab haridusteaduslike tööde riiklik konkurss

Eesti Teadusagentuur kutsub osalema haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2022 ja konkursi preemiafond on 10 500 eurot.

Konkursile on oodatud üliõpilaste ning haridus- ja kasvatusteadlaste tööd järgnevates kategooriates:

  1. eesti keeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  2. võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad;
  4. magistritööd.

Konkursitöö peab olema kaitsmisele lubatud või trükis avaldatud konkursi toimumise aastal (2022) või sellele eelneval kahel viimasel kalendriaastal (2021 või 2020). Töid saab esitada 15. jaanuarini 2022 ETAGi konkursikeskkonnas www.etag.ee/konkursid. Konkursi tingimustega saab lähemalt tutvuda siin: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/haridusteaduslike-toode-konkurss/

Parimate tööde autoreid autasustatakse haridusteaduste konverentsil, mis toimub 2022. aasta kevadel.

Konkursi eesmärk on väärtustada haridus- ja kasvatusteaduste valdkonna teadustööd, innustada tulemuste publitseerimist ning avaldada tunnustust teadustöö tegijatele. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt ja lisainfo

Signe Toomla
Konkursi koordinaator
Signe.Toomla@etag.ee