Üliõpilaste teadustööde konkurss ootab osalejaid 15. septembrini

Eesti Teadusagentuur (ETAG) avab kandideerimise 2023. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile, mille preemiafond on 181 374 eurot.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthali sõnul toetab riik jätkuvalt silmapaistvaid teadustöid, et suurendada õppurite huvi teadlase elukutse, sealhulgas akadeemilise karjääri vastu. „Usun, et algav konkurss tõstab üliõpilaste hulgas teadustöö populaarsust ja annab noortele täiendava tõuke, et nad end ka tulevikus teadustööga seoksid ning Eesti teadlaskonna ridu tihendaksid,“ loodab Veinthal.

Teadustööde konkursile oodatakse osalema kõikide erialade ja kõrgharidusastmete üliõpilasi, kes tunnevad, et nende teadustöös võib olla potentsiaali preemiaks. Töid oodatakse loodusteaduste, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteaduste, põllumajanduse ja veterinaaria, sotsiaalteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast. Osaleda saab kolmes kategoorias: rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppes, magistriõppes ning doktoriõppes.

Kõigis valdkondades antakse igal õppeastmel välja riiklikud preemiad. Lisaks ootavad osalejaid eripreemiad Eesti Teaduste Akadeemia presidendilt ja riigiõiguse sihtkapitalilt, Justiitsministeeriumilt, Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuselt, Pere Sihtkapitalilt, Rahandusministeeriumilt, Riigikogu Kantseleilt, Siseministeeriumilt ning Välisministeeriumilt. Esmakordselt annab eripreemia sel aastal välja Kliimaministeerium. Muu hulgas antakse esimest korda üliõpilaste teadustööde konkursi raames välja haridusteaduslike tööde eripreemiad. Esitatud töid hindab riiklik konkursikomisjon.

Konkursile kandideerimise lõpptähtaeg on 15. september. Teadustöö tuleb esitada eesti keeles, võõrkeelsele tööle tuleb lisada eestikeelne kokkuvõte. Tööde esitamine toimub ETAGi konkursside veebikeskkonnas.

Tutvu konkursi tingimustega ETAGi kodulehel.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub juba 22. korda, seda korraldavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Kontakt ja lisainfo:

Katrin Saart
Vanemkoordinaator
tel 730 0378
katrin.saart@etag.ee