Avatud juurdepääsuga teadusartiklite platvormile on oodatud raamprogrammide käigus valminud tööd

Euroopa Komisjon avas 2021. aasta märtsis avatud juurdepääsuga teadusartiklite platvormi Open Research Europe (ORE), kuhu oodatakse raamprogrammide Horisont 2020 ja “Euroopa horisondi” projektide raames valminud teadustöid. Platvorm on olemuselt ajakiri varem avaldamata teadustekstide jaoks. Uurimus peab olema saanud toetust ühel kahest eelnimetatud raamprogrammi perioodist (vähemalt üks autoritest peab olema kaasatud sellisesse projekti). Artikleid saab avaldada ka pärast vastava grandi lõppemist.

ORE on usaldusväärne, retsenseerimisega kirjastusteenus, kus lubatakse kiiret avaldamisaega. Sooviga edendada avatud teaduse põhimõtete rakendamist ja teaduslikku läbipaistvust, avaldatakse artiklid kohe ning seejärel saadetakse need avatud retsenseerimisele. Retsensentide nimed ja nende retsensioonid on avalikud ja samuti tsiteeritavad. Mõõdikute abil jälgitakse pidevalt ka väljaannete teaduslikku ja sotsiaalset mõju.

Praeguseks on platvormil avaldatud üle 160 artikli. Artikleid oodatakse kõigist teadusvaldkondadest ning sobivad erinevad kirjutised, sh nii uurimisartiklid, metoodikate tutvustused, esseed. Open Research Europe‘is avaldamine on vabatahtlik (ka raamprogrammi toetusega projektides osalejatele). Kuna Euroopa Komisjon katab kõik kulud, puudub autoritasu. Avaldatud publikatsioonid vastavad automaatselt programmide “Horisont 2020” ja “Euroopa horisont” avatud juurdepääsu nõuetele. Platvormil rakendatakse rangeid standardeid, mida jälgib rahvusvaheline teaduslik nõukogu.

Rohkem teavet leiab Open Research Europe´i veebilehelt, sealhulgas juhendi, kuidas valmistada ette artiklid ja muud andmed platvormile esitamiseks.

Twitteri kontol @OpenResearch_EU ja uudiskirja vahendusel antakse teada olulisematest uuendustest ja uudistest. Lisaks leiab lYouTube’ist loendi õppevideotest.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:

Siiri Kolka
Siiri.Kolka@etag.ee