Euroopa Komisjon korraldab „Euroopa horisont“ 5. klastri (kliima, energia, mobiilsus) üldise infopäeva – 15-16. detsembril

15-16. detsembril korraldab Euroopa Komisjon raamprogrammi „Euroopa horisont“ 5. klastri (kliima, energia, mobiilsus) üldise infopäeva (ingliskeelne).

Sellega paralleelselt korraldab valdkondade konsultantide võrgustiku projekt GREENET partnerlusürituse. Mõlemad toimuvad ainult virtuaalselt!

Infopäeva kavaga on võimalik tutvuda aadaressil https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en. Samal aadressil ilmub ürituse päeval ligipääsulink. Vajalik on registreerumine.

15. detsembril toimuvale partnerlusüritusele registreerumine ja profiilide üleslaadimine avanes 7. novembril aadressil (avatud kuni 28. november) https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/home

Alates 10. novembrist saab hakata osalejate profiilide põhjal broneerima kahepoolseid kohtumisi. See võimalus on avatud kuni 9. detsembrini.

Lisaks on koostööst huvitatutel võimalik üles astuda lühikese, maksimaalselt 4 minutilise suulise esitlusega oma organisatsiooni kui potentsiaalse partneri või projektiidee tutvustamiseks. Täpsema juhendi leiab siit: https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/page-4481

 

Täiendav info Eesti Teadusagentuurist:
Priit Kilgas, priit.kilgas@etag.ee (kliima)
Maria Habicht, maria.habicht@etag.ee (energia, mobiilsus)