Avanesid Euroopa Horisondi ühiskonna tsiviiljulgeoleku valdkonna taotlusvoorud 2023

29. juunil avanesid raamprogrammi Euroopa Horisont ühiskonna tsiviiljulgeoleku valdkonna taotlusvoorud 2023

2023. a taotlusvoorude teemad:
*
Fighting Crime and Terrorism
* Border Management
* Resilient Infrastructure
* Increased Cybersecurity
* Disaster-Resilient Society
* Support to Security Research and Innovation

Rohkem infot teemade kohta.

Taotlusvoorude tähtaeg on 23. november 2023.

Info rahastamise kohta ja taotlemine: Funding and Tenders portaalis.

14. aprillil toimus Euroopa Horisondi ühiskonna tsiviiljulgeoleku valdkonna ja 2023. a taotlusvoore tutvustav eestikeelne veebiseminar. Ettekanne ja salvestus.
27. juunil toimus NCP võrgustiku SEREN5 ja Euroopa Komisjoni poolt korraldatud ingliskeelne infopäev. Salvestused ja ettekanded.

Kontakt Eesti Teadusagentuuris

Lauri Teppo
lauri.teppo@etag.ee