Kutsume osalema „Euroopa horisondi” valdkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” taotlusvoore tutvustaval veebiseminaril 19. detsembril 2022

Esmaspäeval, 19. detsembril kell 11.00–13.00 korraldab ETAG veebiseminari „Euroopa horisondi“ valdkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ taotlusvoorudest 2023. aastal. Palume registreeruda hiljemalt 18. detsembriks alloleval vormil.

Veebiseminaril saab ülevaate 2023. a konkursside temaatikast ja taustast. Tarmo Kalvet Balti Uuringute Instituudist räägib „Horisont 2020“ kultuuriturismi-teemalise projekti IMPACTOUR kogemusest.

Teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond” projektikonkursside kaudu tellib Euroopa Komisjon uuringuid ja uudseid lahendusi riigi, ühiskonna, majanduse, kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas.

Etteantud rõhuasetustega konkursiteemad jagunevad kolme plokki:
(1) Demokraatia ja valitsemine
(2) Euroopa pärand ning kultuur ja loomemajandus
(3) Ühiskonna ja majanduse transformatsioonid

2023. aasta konkursiteemad on kavas avada Funding & Tenders portaalis detsembris 2022. Konkursiteemade mitteametlikud eelversioonid on avaldatud Euroopa Liidu komiteemenetluse dokumentide hulgas.

 

REGISTREERUMINE VEEBISEMINARILE

 

Kontakt ja lähem teave ETAGis:
Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee