Eelteade: 29. jaanuaril 2021. avaneb eeltaotlusteks linnade ümberkujundamist käsitlevate projektide taotlusvoor (ENUTC)

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) on 14 Euroopa riigi 16 teadust ja innovatsiooni rahastava riikliku organisatsiooni (Joint Programming Initiative Urban Europe’i liikmed) poolt loodud ERA-NET. Selle raames kuulutatakse välja ühistaotlusvoor riikidevahelistele teadus- ja innovatsiooniprojektidele, mis peaksid toetama linnade jätkusuutlikuks ümberkujundamist.

Projektid peaksid seostama erinevaid valdkondi ja kaasama erinevaid osapooli, et pakkuda välja integreeritud lahendusi linnakeskkonna ümberkujundamiseks jätkusuutlikuks, vastupidavaks ja elamisväärseks.

Kahevooruline konkurss avaneb 29. jaanuaril 2021. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2021.

Taotlusvooru teemad:

  1. Linnade ringmajandused (Urban circular economies)
  2. Kogukonnapõhised arendused ja linna innovatsiooni ökosüsteemid (Community-based developments and urban innovation ecosystems)
  3. Tugev ja vastupidav linna infrastruktuur ja ehitatud keskkond (Robust and resilient urban infrastructure and built environment)

Osalevad riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Leedu, Läti, Norra, Poola, Portugal (Assoorid), Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia.

Konsortsiumisse peab kuuluma vähemalt kolm taotlejat vähemalt kolmest osalevast riigist.

Eesti osalejatele kehtivad nõuded leiab ETAGi kodulehelt. Maksimaalne toetus Eesti osalejatele ühes projektis on 100 000 eurot.

Konkursi eeldatav ajakava:

  • Konkursi väljakuulutamine ja taotluskeskkonna avanemine: jaanuari lõpp 2021
  • Konkurss avaneb 29. jaanuaril 2021
  • Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2021 (17:00 CET)
  • Täistaotluste esitamise tähtaeg on 23. september 2021 (17:00 CET)

Täiendav teave JPI Urban Europe’i veebilehel: https://jpi-urbaneurope.eu/calls/era-net-cofund-urban-transformation-capacities-opening-29-january-2021/

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Priit Kilgas
e-post: priit.kilgas@etag.ee
tel: 7300 322