Eeltaotlusteks avanes linnade ümberkujundamist toetavate projektide taotlusvoor (DUT Call 2023)

Driving Urban Transitions (DUT) on Euroopa Horisondi partnerlus, mille raames avanes ühistaotlusvoor riikidevahelistele teadus- ja innovatsiooniprojektidele. Projektid peaksid kaasama erinevaid huvigruppe ning toetama linnade ümberkujundamist jätkusuutlikuks.

Kahevoorulise konkursi eeltaotluste esitamise tähtaeg on 21. november 2023 (kell 13.00 CET).

Taotlusvooru üheksa teemat jaotuvad kolme teemavaldkonna alla: energiapositiivsed piirkonnad, 15-minuti linn, linnade ringmajandused. Taotlus võib paigutuda korraga ka mitme teema alla:

Positive Energy Districts Pathway (PED)

 1. Energy Resilience and Energy Poverty
 2. Urban Regeneration and Refurbishment
 3. Enabling Systems for Local Energy Transitions: Collaboration and Sustainable Investment

15-minute City Pathway (15mC)

 1. Integrated Policies and Evidence to Reduce Car-dependency
 2. Mobility and Planning Policies for Proximity-oriented Developments
 3. Empower People for Urban Mobility Transitions

Circular Urban Economies Pathway (CUE)

 1. The Built Environment as a Resource Base
 2. Knowledge and optimisation of resources flows between urban and rural areas
 3. Planning and Designing urban areas with Nature: Towards a Regenerative Urbanism

Taotlusvoorus osalevad riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kanada, Lõuna-Korea, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Konsortsiumisse peab kuuluma vähemalt kolm taotlejat vähemalt kolmest osalevast riigist.

Eesti osalejaid rahastavad Eesti Teadusagentuur ning Kliimaministeerium. Maksimaalne toetus Eesti osalejatele ühes projektis on 150 000 eurot. Eesti Teadusagentuuri eelarve tuleb Mobilitase vahenditest. Partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele.

Konkursi ajakava:

 • Konkurss avanes 1. septembril 2023;
 • 12. septembril 2023 kell 10.00-12.00 CET korraldab partnerlus taotlusvooru tutvustamiseks ingliskeelse infopäeva;
 • Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 21. november 2023 (kell 13.00 CET);
 • Täistaotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill 2024 (kell 13.00 CEST).

Taotlusvooru partnerotsingu keskkond

Lisainfo ja taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Priit Kilgas
priit.kilgas@etag.ee
5909 4883

Kontakt Kliimaministeeriumis:
Raili Allmäe
raili.allmae@kliimaministeerium.ee
509 8733