21. septembril 2022 avaneb eeltaotlusteks linnade ümberkujundamist käsitlevate projektide taotlusvoor (DUT Call) ja toimub infopäev

Driving Urban Transitions (DUT) on „Euroopa horisondi“ partnerlus, mille raames kuulutatakse välja ühistaotlusvoor riikidevahelistele teadus – ja innovatsiooniprojektidele, mis peaksid toetama linnade ümberkujundamist jätkusuutlikuks. Projektid peaksid seostama erinevaid valdkondi, kaasama erinevaid huvigruppe ja võtma arvesse lõppkasutajate vajadusi.

Kahevooruline konkurss avaneb 21. septembril 2022. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 21. november 2022.

26. septembril kell 11.00 toimub MS Teamsis infopäev Eesti taotlejatele, kus tutvustatakse avanenud taotlusvoore. Palume infopäevale registreeruda hiljemalt 25. septembril SIIN.

Taotlusvooru teemad jaotuvad kolme teemavaldkonna alla: positiivse energia piirkonnad, 15-minuti linn ja linnade ringmajandused. Taotlus võib paigutuda korraga ka mitme teema alla:

Positive Energy Districts Pathway (PED)
1. Energy communities – energy transition driven by civil society
2. Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges
3. Energy efficiency in existing urban structures

15-minutes City Pathway (15mC)
1. Strengthen the mix of urban functions and services
2. Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond)
3. (Re)imagine urban public spaces and streets for vibrant, sustainable neighbourhoods

Circular Urban Economies Pathway (CUE)
1. Urban Resource Sharing and Circularity
2. Nature-based solutions (NBS)
3. Urban food systems

Taotlusvoorus osalevad riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Konsortsiumisse peab kuuluma vähemalt kolm taotlejat vähemalt kolmest osalevast riigist.

Eesti osalejaid rahastavad Eesti Teadusagentuur ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Maksimaalne toetus Eesti osalejatele ühes projektis on 150 000 eurot. Partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele. Detailsemalt saab osalemis- ja taotlemistingimusi lugeda taotluskeskkonna avanemisel taotlusvooru tekstist.

Konkursi eeldatav ajakava:

  • Partnerluse korraldatav taotlusvooru infopäev: 20. september 2022 kell 10.30 – 15.00 (Eesti aeg). Lisainfo ja registreerumine: https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-joint-call-2022-info-day-1-online-information/
  • Konkurss avaneb 21. septembril 2022 kell 14.00 (Eesti aeg)
  • 26. septembril kell 11.00 toimub infopäev Eesti taotlejatele, kus tutvustatakse avanenud taotlusvoore. Palume infopäevale registreeruda SIIN
  • Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 21. november 2022 kell 14.00 (Eesti aeg)
  • Täistaotluste esitamise tähtaeg on 3. mai 2023 kell 14.00 (Eesti aeg)

Täiendav teave taotlusvooru kohta: https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Priit Kilgas
e-post: priit.kilgas@etag.ee
tel: 730 0322

Kontakt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis:
Siret Talve
e-post: siret.talve@mkm.ee
tel: 639 7660