14. septembril 2022 avaneb puhtale energiale ülemineku partnerluse CET (Clean Energy Transition) taotlusvoor ja septembris toimuvad infopäevad

14. septembril avaneb CET (Clean Energy Transition) partnerluse taotlusvoor puhtale energiale ülemineku-teemalistele riikidevahelistele teadus – ja innovatsiooniprojektidele. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 23. november 2022.

Taotlusvooru üksikasjadega on võimalik tutvuda CET partnerluse kodulehel: https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022.
Konkursiga seotud dokumendid, sh tööprogramm, eeltaotluse vorm: https://cetpartnership.eu/calls/documents.
Taotluste esitamise keskkond: https://cetp-submission.mur.gov.it/
Tutvuge koostööpakkumiste ja partnerelusürituse keskkonnaga https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/ ja lisage sinna ka oma pakkumine.

Konkurss koosneb 11 temaatilisest moodulist. Taotluste esitamine, hindamine ja pingerea koostamine toimub igas moodulis eraldi. Eeltaotlused tuleb esitada hiljemalt 23. novembril kell 15.00 (Eesti aeg). Tulemused selguvad jaanuaris 2023. Esimese astme hindamise edukalt läbinud esitavad täistaotluse hiljemalt 20. märtsil kell 15.00 (Eesti aeg). Juunis avalikustatakse hindamistulemused ja rahastuse saavad projektid. 2023.a. septembris peaksid algama edukate projektide tegevused.

Partnerluse fookuses on:
– T&A ja innovatsioonitegevus SET-plaanist lähtuvalt, kohandades süsteemide ümberkujundamisprotsessid piirkondlikele vajadustele ning taastuvate energiaallikate kättesaadavusele
– Tõenduspõhise energia- ja kliimapoliitika kujundamine
– Hoonestatud keskkonna, transpordi, tööstuse ja muude sektorite üleminek puhtale, madala süsinikuheitega energiale;
– Puhtale energiale üleminekut toetav innovatsioonikeskkond ja panustamine ressursitõhusa energiasüsteemi loomisesse nii ökoloogilises kui ka majanduslikus mõttes;
– Heitevaba energiasüsteemi rajamine transpordi, hoonete, tööstuse ja põllumajanduse süsinikuheite vähendamiseks Euroopas;
– Tarbijate ja tootvate tarbijate aktiivsem osalemine nõudluspõhises süsteemis ning selle integreerimine energiasüsteemi;
– Energiasüsteem, mis vastab kõikide ühiskonna osapoolte vajadustele nii linnas kui maal

Infopäevad:

  • 13. septembril kell 11-18 (Eesti aeg) toimub CET partnerlust ja taotlusvooru tutvustav ingliskeelne infopäev

Päev enne taotlusvooru avanemist tutvustatakse CET partnerluse esimese konkursi teemasid, partnerluse ülesehituse loogikat, osalemise reegleid ja tingimusi, taotluste esitamise keskkonda jmt. Infopäevale oodatakse potentsiaalseid osalejaid – nii projekti koordineerimisest huvitatuid kui koostööpartnerite otsijaid ja koostöö pakkujaid. Korraldajad pakuvad päeva teises pooles virtuaalset võimalust kahepoolseteks kohtumisteks. Üritus on jälgitav üle veebi, kuid ligipääsu saamiseks on vajalik eelnev registreerumine. Täpsem info ja päevakava on leitavad ürituse kodulehelt.

Järgmine CET partnerluse meeskonna poolt korraldatav infopäev toimub oktoobris. Täpsem info avaldatakse aadressil https://cetpartnership.eu/cetpartnership-joint-call-2022-infoday-2-online

  • 26. septembril kell 11-13 toimub CET ja DUT partnerlusi ja taotlusvoore tutvustav eestikeelne infopäev

ETAG ja MKM korraldavad infopäeva Eesti taotlejatele, kus antakse ülevaade kahest partnerlusest – puhtale energiale üleminek (CET) ja linnakeskkonna muutuste juhtimine jätkusuutlikuks arenguks (DUT). Infopäev toimub MS Teamsis, palume registreeruda hiljemalt 25. septembril SIIN.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Maria Habicht
maria.habicht@etag.ee

Kontakt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis:
Siret Talve
siret.talve@mkm.ee