Eesti Teadusagentuur Ettevõtlusnädal 2020 üritustel Tallinnas ja Tartus

Eesti Teadusagentuur koos partneritega on Ettevõtlusnädal 2020 üritustel kohal järgmiselt:

Teisipäev, 06.10.2020  TALLINN (Viru keskus) – VEEBIÜLEKANNE

Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatav Tallinna Ettevõtluspäev 2020 “RE:start”

KELL 12:15 – 13:00
Eesti Teadusagentuur: Koostöövõimalusi teadus- ja arendustegevuseks Euroopas ja Eestis

Milliseid võimalusi pakub ettevõtetele maailma suurim teadus- ja arendustegevust toetav programm Horisont 2020 ning sellele järgnev programm Horizon Europe? Kuidas luua kontakte ülikoolidega ning milliseid koostöövorme ettevõtete ja ülikoolide vahel esineb?

KELL 13:30 – 14:15
Eesti Teadusagentuur: Nutikas ettevõtlus ja kuidas seda rahastada

Sul on idee, aga Sa ei ole kindel kes seda ideed toetaks ja rahastaks? Millistele tingimustele peaks ettevõtte vastama, et üldse toetuse saajate hulka kvalifitseeruda? Kuidas oma ettevõttesse arendustöötajaid saada? Mõne toetust saanud ettevõtte kogemused ning edulood.

REGISTREERU SIIN

Kolmapäev, 07.10.2020  TARTU (Tartu Loodusmaja/veebiülekanne)

Eesti Teadusagentuur: toetusmeetmed arendustööks, koostöö näited

KELL 9:00 – 10.00 Nutikas ettevõtlus ja kuidas seda rahastada
Sul on idee, aga Sa ei ole kindel, kes seda ideed toetaks ja rahastaks? Millistele tingimustele peaks ettevõte vastama, et üldse toetuse saajate hulka kvalifitseeruda? Kuidas oma ettevõttesse arendustöötajaid saada?
9:00–9:05 Sissejuhatus ja edulugu toetust saanud ettevõttelt
9:05–9:35 NUTIKAS toetusmeetme kokkuvõte ja ettevõtjate edulood — Viktor Muuli, Eesti Teadusagentuur
9:35–9:50 EASi uus Rakendusuuringute programm — Alice Liblik, EAS
9:50–10:00 Uus sektoritevahelise mobiilsuse meede — Viktor Muuli

KELL 10.00 – 11.00 Koostöövõimalusi teadus- ja arendustegevuseks Euroopas ja Eestis

Milliseid võimalusi pakub ettevõtetele maailma suurim teadus- ja arendustegevust toetav programm Horisont 2020 ning sellele järgnev programm Horizon Europe? Kuidas luua kontakte ülikoolidega ning milliseid koostöövorme ettevõtete ja ülikoolide vahel esineb?
10:00–10:05 Sissejuhatus
10:05–10:15 Kokkuvõte Horisont 2020 programmist ning millised võimalused on järgnevas Horizon Europe programmis ettevõtetele — Margit Ilves, Eesti Teadusagentuur
10:15–10:25 Horisont 2020 programmis osalenud ettevõtte edulugu
10:25–10:35 Koostöövõrgustiku Adapter tutvustus — Riin Prikk, Tartu Ülikool
10:35–10:45 Ettevõtlusele oluliste kohalike ressursside väärindamine ResTa programmi toel — Indrek Tulp, Eesti Teadusagentuur
10:45–10:55 Koolide ja ettevõtete koostöö — Eva Pruusapuu, Eesti Teadusagentuur

REGISTREERU SIIN

Ettevõtlusnädala Tartu üritust korraldab Tartu LV ettevõtluse arengu osakond

Kolmapäev, 07.10.2020  TARTU – TARTU TEADUSPARK/SPARK Demo (Narva mnt 3)

KELL 15:00 – 17.00 Nutikas ettevõtlus ja kuidas seda rahastada?
Tootearendus, teadus- ja arenduskoostöö, suure lisandväärtusega kõrgtehnoloogilised tooted. Need märksõnad iseloomustavad Euroopa tootmisettevõtete arengu trende. EIT Manufacturing, RUP, innoosak, arendusosak, NUTIKAS – need on Euroopa Liidu ka Eesti riigi rahastusmeetmed selleks, et see iseloomustaks aina rohkem ka Eestu ettevõtteid.

Millisest rahastusmeetmes on aga just Sinu ettevõttele kõige enam kasu? Eksperdid Tartu Ülikoolist, Eesti Teadusagentuurist ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest aitavad seminaril sõeluda välja iga ettevõtte jaoks just selle õige.

REGISTREERU SIIN 

Meie partnerid: EAS, Adapter, Värska Sanatoorium, Eesti Liikluskindlustuse Fond / Eesti Kindlustusseltside Liit, Tartu Teaduspark 

Eesti Teadusagentuuri Ettevõtlusnädala ürituste info:

Margit Saar
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Teadusagentuur SA
Tel. 5235856
e-mail: margit.saar@etag.ee