Eesti Teadusagentuur korraldab naissoost noorteadlaste mentorlusprogrammi

Eesti Teadusagentuur osaleb koordineerijana sel suvel alustanud mentorlusprogrammis FELISE, mis aitab kaasa kuue Euroopa riigi noorte naisteadlaste akadeemilise karjääri edendamisele.

Seitse kuud ehk järgmise aasta jaanuari lõpuni kestva programmi raames viiakse kogenud teadlased kokku noorteadlastega, et nad saaksid vahetada kogemusi ning ühiselt arutleda, kuidas lahendada võimalikke isiklikke ja institutsionaalseid akadeemilise karjääri takistusi.

Programmis osalevad lisaks Eestile veel viie riigi naisteadlased – Hispaaniast, Portugalist, Sloveeniast, Suurbritanniast ja Türgist. Kokku osaleb programmis 70 teadlast: 35 mentorit ja sama palju noorteadlasi, kellest on moodustatud nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised paarid. Kui kohalike mentoritega kohtutakse kohvitassi taga, siis rahvusvahelised kohtumised leiavad aset internetis.

Teadusagentuur on programmi kaasanud viis noorteadlast ja viis kogenud teadlast Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Tartu Ülikoolist.

Tartu Ülikooli analüütilise keemia ja arheoloogia vanemteadur Ester Oras tõi esile, et teda ajendas programmiga juhendatavana liituma naisteadlaseks olemise võlude ja valude jagamine ning laiem kaardistamine, et olukorda parandada. „Mul on hea meel osaleda naisteadlaste akadeemiliste väljavaadete ja võimaluste laiendamises ning edendamises,“ ütles Oras, kellel on mõttes ka juba paar erinevat väljundit, mida programmi lõppedes edasi arendada.

Programmis mentorina osalev Tartu Ülikooli juhtimise professor Maaja Vadi tõi esile ka programmi rahvusvahelisuse eelise: „Iga uus roll on võimalus õppida ja ennast vaadata läbi teiste silmade. Mulle sobis selles programmis osalemise mõte, sest vajasin just kogemust sellest, kuidas teiste erialade noored teadlased mõtlevad ja oma rolli tajuvad. Teise eriala ja ka teise riigi noore teadlasega suhtlemine on minu jaoks avanud uusi tahke teadlase rollist.“

„Teadusagentuur soovib toetada kõiki silmapaistvaid teadlasi Eestis, sõltumata nende soost. Usume, et ühiskond saab teadusest enim kasu, kui teaduse tegemisse on kaasatud võimalikult mitmekesise taustaga teadlased, sh nii naised kui ka mehed ning kui soolisi aspekte on läbivalt arvesse võetud ka teostatavates teadustöödes. Veel on enamikus Euroopa Liidu riikides, sh Eestis kõrgeimal akadeemilisel ametikohal olijate ehk professorite hulgas naisi meestest oluliselt vähem. Sestap on noorte naisteadlaste julgustamine ja toetamine väga oluline,“ selgitas teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Programm toimub Horisont 2020 soolõimeprojekti GEARING-Roles raames.

Lisainfo:
Loone Vilumaa
Eesti Teadusagentuuri analüütik
Tel 730 0377
loone.vilumaa@etag.ee