Juulis teadlastele avaneva sihtgrantide taotlusvooru info on nüüd kättesaadav

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) veebilehelt leiab nüüd 1. juulil 2020 avaneva erakorralise sihtgrantide taotlusvooru info ja dokumendid.

Sihtgrandid on mõeldud SARS-CoV-2 viirusega seonduvate probleemide lahendamiseks. Toetusmeetme kogumaht koos menetluskuludega on 2,1 miljonit eurot ning sellest toetatakse rakendusuuringuid ja eksperimentaalarendusprojekte innovaatiliste lahenduste, toote- ja teenuste prototüüpide väljatöötamiseks viies teemavaldkonnas:

  • viiruse levikut pärssivad materjalid ja pinnatöötlusvahendid;
  • uut tüüpi isikukaitsevahendid;
  • ruumide siseõhus viiruseosakeste vähendamisega seotud tehnoloogilised lahendused;
  • tervishoiusektori töökoormust vähendavad tehnoloogilised lahendused;
  • andmeanalüütikal tuginevad lahendused viiruse leviku hindamiseks ja meetmete mõju prognoosimiseks.

Vooru teemad on määratlenud Haridus- ja Teadusministeerium, tuginedes ETAGi korraldatud COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemade ideekorje tulemustele. Taotlema on oodatud nii ideekorjes ideed esitanud kui ka mingil põhjusel esitamata jätnud teadlased ja uurimisrühmad, kellel on võimekus senise uurimistöö tulemused arendada lühikese ajaga rakendusvalmiduse tasemele.

ETAGi juhatuse esimees Andres Koppel tõdes, et Eesti teadlased on epideemiaga toimetulekul palju tööd teinud, kuid võitlus viirusega ning epideemia tagajärgede leevendamine ei ole paraku veel lõppenud.  „Algav sihtgrantide voor on üks mitmetest teadus- ja innovatsioonitegevust toetavatest meetmetest, millega meie teadlased saavad pakkuda nii praegusele kriisile leevendust kui ka tugevdada Eesti võimekust järgmiste epideemiatega hakkama saamiseks. Selline sihtsuunatud grantide voor on esmakordne, selle ettevalmistamine käis kiiresti ja ka läbiviimine on kavandatud kriisiajale kohaselt väga kiiresti.  Loodame nii teadlaste kui taotluste hindajate mõistvale suhtumisele ning ootame vaatamata väga kokkusurutud ajagraafikule ja ees ootavale suvele aktiivset osalemist konkursil,“ ütles Koppel.

Taotlused saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS kaudu 1. juulist 14. juulini.

Taotlusvooru kohta toimub eestikeelne veebipõhine infoseminar 18. juunil kell 15-17. Osalejate arv on piiratud, kuid veebinari salvestist saab hiljem järelvaadata.

Taotlusvooru erakorralisust ja eesmärke arvestades on vaja see läbi viia kiiresti.  Taotluste tehniline kontroll, menetlusse võtmine ja hindamine on planeeritud juulis ja augustis. Rahastusotsused peaks selguma hiljemalt septembri keskpaigas. Rahastuse saanud projektid peavad algama sel aastal ja jõudma tulemusteni järgmise aasta lõpuks. Sihtgrante rahastatakse riigi lisaeelarvest.

Taotlusvooru täpsem info koos dokumentidega

Veebinar on järelvaadatav siit.

Lisainfo:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
731 7381/ 5342 0639
siret.rutiku@etag.ee