Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Eesti-Taiwani reisigrantide taotlusvoor 2023 taotluste esitamise tähtaeg

3. jaanuar 2023, 17:00

Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse 2023. aastal on avatud ja taotluste esitamise tähtaeg on 3. jaanuar 2023.

Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärk on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades. Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestvusega kuni 2 nädalat (14 päeva).

2023. aasta taotlusvooru valdkondadeks on:

– Tervis
– Kultuur, loovus, kaasav ühiskond
– Turvalisus
– IKT, tööstus, kosmos
– Kliima, energia, mobiilsus
– Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond

Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed võõrustajaga.

Taotlused esitatakse oma maa rahastavale organisatsioonile, kes hindab neid ning valib välja rahastatavad projektid. Juhul kui grandile konkureerivad mitu võrdse tasemega taotlust, siis on eelistatud esmakordsed või varem granti mitte saanud taotlejad.

NB! Eesti teadlase vastuvõtuks peab ka võõrustaja samaaegselt esitama taotluse Taiwani Teaduse ja Tehnoloogia ministeeriumile (MOST). ETAG saab grandi anda vaid juhul, kui taotlus on MOST’ile esitatud ning see on aktsepteeritud.

Taiwani teadlaste vastuvõtuks ei ole ETAGile vaja taotlust esitada, küll aga tuleb ETAGit võimalikust visiidist informeerida.

  1. a taotlusvoorus on reisigranti võimalik taotleda visiidiks 1. maist kuni 31. detsembrini 2023. a.

Grandi taotlemise kord ning taotlusvorm:
Eesti-Taiwan reisigrantide taotlusvorm 2023
Reisigrandi tingimused (inglise keeles)

Digiallkirjastatud taotlused palun saata:
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee
(+372) 731 7386

Täpsem info

Kuupäev:
3. jaanuar 2023
Aeg:
17:00
Kategooria:
,