Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

EIT KIC-de võimalusi tutvustav veebiseminar

25. jaanuar 2022, 14:00 - 16:00

Eesti Teadusagentuur koostöös partneritega korraldas 25. jaanuaril kell 14-16 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) innovatsioonikogukondade (KIC-de) võimalusi ja taotlusvoore tutvustava veebiseminari. Samuti anti ülevaade, millega tegelevad KIC-dega seotud Eestis asetsevad RIS HUB-d.

Seminari sihtrühmaks olid idu- ja võrsettevõtted, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), ülikoolid, teaduskeskused, tudengid.

Veebiseminari kutse ja salvestus.

Teemad, esinejad ja ettekanded:

Sissejuhatus (mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), EIT Innovatsioonikogukonnad (KIC-d), EIT RIS HUB-id, taotlusvoorude info) – Marko Rillo (CreaWity) ja Margit Ilves (ETAG)
* EIT Jumpstarter – programm, mille eesmärk on oma klassi parimate ekspertide, loomingulise kogukonna ja ainulaadse oskusteabe panusega toetada ideede äriks muutmist (taotlemise algus märts-aprill 2022)
* EIT HEI Initiative – algatus, mis aitab kõrgkoolidel luua suutlikkust innovatsiooni ja ettevõtlikkuse õpetamiseks (tähtaeg 28.02.2022)
* Käimas on konkurss Kultuuri- ja loomemajandus (CCSI) KIC-i loomiseks. Küsimuste tähtaeg 03.02 (EIT-KICs-Call2021@eit.europa.eu). Taotluse esitamise tähtaeg 24.03.2022
* Tehnoloogilise valmiduse tasemed TVT (Technology Readiness Levels, TRL)
* EIT InnoEnergy – programm on küll Eestis suletud, kuid tegevusi koordineeritakse Varssavist
* EIT kontaktivahetuse link (saab sisestada oma kontakti, info pakutavate teenuste kohta ja milliseid koostööpartnereid otsitakse): https://docs.google.com/spreadsheets/d/17KdwmeBKydgZQ3GOjpK1CpGkuiZH5n-dfJQu4G6p2Vk/edit#gid=0

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu ainulaadne asutus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, kõrgharidust ja teadust ülemaailmsetele probleemidele lahenduste leidmiseks. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ osa. EIT toetab pikaajalisi partnerlusi, üleeuroopalisi innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muid sidusrühmi. Erinevad KIC-id tegelevad lahenduste otsimisega konkreetsele probleemile nagu kliimamuutused, kestlik energia, tooraine nappus, tervislikud eluviisid ja toit jmt.

KIC-id toetavad uute ettevõtete tekkimist, uute toodete ja teenuste arendamist, uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist – tudengite ettevõtlikkust uudsete õppekavade loomise jm tegevuste kaudu. 2022. aastal tegutseb kaheksa valdkondlikku KIC-i (loe rohkem siit). Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-de RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-des. Täpsema info ja kontaktid leiab siit.

Loe rohkem “Euroopa horisondi” Euroopa innovatsioonimaastiku toetamise meetmetest siit.

Lähem info ETAGis
Margit Ilves
Tel: 7 317 352
Margit.Ilves@etag.ee

 

Täpsem info

Kuupäev:
25. jaanuar 2022
Aeg:
14:00 - 16:00
Kategooria:
,