Loading Üritused

« All Üritused

ICT Horizons: Navigating Estonia’s Past and Forging Paths in Future Research

11. märts, 10:30 - 17:30


/ENG BELOW/

Eesti Teadusagentuur korraldab 11. märtsil IKT teadusele pühendatud konverentsi. Sündmus toimub Kultuurikatlas (Kursi 3, Tallinn) ja on ingliskeelne. 

Konverentsil tehakse kokkuvõte 2023. aastal läbi viidud Eesti IKT teaduse sihtevalveerimise tulemustest, tutvustatakse Euroopa Liidu poolt kaasrahastatava temaatilise teadus- ja arendusprogrammist „Digilahendused igas eluvaldkonnas“ toetavaid teadusteemasid ning arutletakse Eesti IKT valdkonna teaduse võimekuse ja vajaduste üle 

Osalemiseks on vajalik registreerumine, mis on avatud kuni 6. märtsini 2024.

Toidueelistus / food preferences
Kas soovite tellitud transporti suunal Tartu - Tallinn - Tartu? / Would you like organised transport?

Registreerumisel või üritusel osalemisel kogutud isikuandmeid kasutame ürituse sujuvaks korraldamiseks ja vajadusel info operatiivseks edastamiseks. Meiliaadressi kasutame registreerunud isikule meeldetuletuse saatmiseks ja hiljem edastame sellele üritusega seotud materjalid.
Isikuandmete töötlemise infot vaata täpsemalt siit: https://etag.ee/teadusagentuur/avalikteave/isikuandmete-tootlemine/

 

PÄEVAKAVA

10.30 – 11.00 REGISTREERIMINE JA TERVITUSKOHV
11.00 – 11.05 Sissejuhatus

Päevajuht Marek Strandberg, tehnoloogiaekspert ja teadusajakirjanik

11.05 – 11.10 Avasõnad

Marko Piirsoo, Eesti Teadusagentuur 

11.10 – 11.30 IKT sihtevalveerimine – välishindajate vaade (virtuaalne osalemine)

Barbara Pernici, Politecnico di Milano professor, IT Akadeemia programmi IKT teaduse toetusmeetme sihtevalveerimise hindamiskomisjoni juht

11.30 – 11.45 Kuidas läheb Eesti IKT teadusel – sihtevalveerimise tulemused

Jürgo-Sören Preden, Thinnect OÜ juht, IT Akadeemia programmi IKT teaduse toetusmeetme sihtevalveerimise juhtkomitee esimees

11.45 – 12.00 Alusteadlased ja rakendusteadlased, üheskoos Eesti asja ajamas

Dan Bogdanov, Cybernetica AS Infoturbeinstituudi direktor, TA küberturvalisuse komisjoni juht, IT Akadeemia programmi IKT teaduse toetusmeetme sihtevalveerimise juhtkomitee liige

12.00 – 12.15 SIRUTUSPAUS
12.15 – 12.30 Kuidas kasutada IT-lahendusi kunstiteadustes?

Hilkka Hiiop, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor ning kunstikultuuri teaduskonna dekaan

12.30 – 13.30 Paneeldiskussioon

Jaak Vilo, Tartu Ülikooli bioinformaatika professor
Dan Bogdanov, Cybernetica AS Infoturbeinst
ituudi direktor
Maarja Kruusmaa, Tallinna Tehnikaülikool, Biorobootika keskuse juht, professor

Kaspar Korjus, Pactum AI kaasasutaja

13.30 – 14.30 LÕUNA
14.30 – 16.00 Temaatilisest programmist “Digilahendused igas eluvaldkonnas” toetatavate uurimissuundade lühitutvustused
16.00 – 16.10 Konverentsi kokkuvõte. Üllatuskülaline
16.10 – 17.00 VASTUVÕTT

***

Estonian Research Council is organising a conference dedicated to Information and Communications Technology science on March 11th. The event will take place in Kultuurikatel (Kursi 3, Tallinn) and will be conducted in English.

At the conference, there will be a summary of the results from the Estonian ICT science target evaluation conducted in 2023. Additionally, there will be presentations on supporting research topics from the thematic research and development program “Digital Solutions in Every Field” co-financed by the European Union. Discussions will also revolve around the capabilities and needs of Estonia’s ICT sector in science.

Registration is required for participation and will remain open until 6 March 2024.

Toidueelistus / food preferences
Kas soovite tellitud transporti suunal Tartu - Tallinn - Tartu? / Would you like organised transport?

We use the personal data collected during registration or participation in the event to ensure the smooth organisation of the event and, if necessary, for the operational transfer of information. We use the e-mail address to send a reminder to the registered person and later send materials related
to the event to that address. The data-protection conditions of the Estonian Research Council are available for review on the website https://www.etag.ee/en/estonian-research-council/processing-personal-data-at-theestonian-research-council/.

 

CONFERENCE AGENDA

10.30 – 11.00 REGISTRATION AND MORNING COFFEE
11.00 – 11.05 Introduction

Hosted by Marek Strandberg, Technology Expert and Science Journalist

11.05 – 11.10 Opening Remarks 

Marko Piirsoo, Estonian Research Council

11.10 – 11.30 ICT targeted evaluation – Expert Panel’s Perspective (virtual participation)

Barbara Pernici, Professor at Politecnico di Milano, Head of the Evaluation Panel for the targeted evaluation of the IT Academy programme ICT research support measure

11.30 – 11.45 How is Estonian ICT Research Doing? Results of the targeted evaluation

Jürgo-Sören Preden, CEO of Thinnect Inc., Chairman of the Steering Committee for the targeted evaluation of the IT Academy programme ICT research support measure

11.45 – 12.00 Fundamental and Applied Researchers: Working Together Towards a Common Goal

Dan Bogdanov, Research Director at Cybernetica AS, Head of the R&D Cybersecurity Committee, Member of the Steering Committee for the targeted evaluation of IT Academy programme ICT research support measure

12.00 – 12.15 REFRESHMENT BREAK
12.15 – 12.30 How to Utilize IT Solutions in Art Sciences?

Hilkka Hiiop, Dean of the Faculty of Art and Culture at the Estonian Academy of Arts, professor

12.30 – 13.30 Panel Discussion

Jaak Vilo, Professor of Bioinformatics at the University of Tartu
Dan Bogdanov,
Research Director at Cybernetica AS
Maarja Kruusmaa, Tallinn University of Technology, full professor, Head of the Centre for Biorobotics
Kaspar Korjus, Co-Founder and Chief Product Officer of Pactum AI

13.30 – 14.30 LUNCH
14.30 – 16.00 Brief Introductions of the Thematic Research and Development Program “Digital Solutions in All Areas of Life” Projects
16.00 – 16.10 Conference Summary. Surprise Guest 
16.10 – 17.00 RECEPTION 

 

Lisainfo:
Triinu Soomere
Teadus- ja arendustegevuse välishindamise vanemkoordinaator
5699 8389
triinu.soomere@etag.ee 

 

 

Täpsem info

Kuupäev:
11. märts
Aeg:
10:30 - 17:30

Toimumiskoht

Tallinn