Loading Üritused

« Kõik Üritused

  • Üritus on toimunud.

Konverents “Rakendusliku teadustööga seotud intellektuaalomandi aspektid Eestis ja Euroopas”

10. september 2015 - 11. september 2015

Konverents toimus 10.-11.septembril 2015 Tallink Spa & Conference Hotellis. Konverentsile registreerus 167 huvilist.

Konverentsi kava

Videod ettekannetest

Esitlused

Intellektuaalse omandi kodifitseerimise mõju teadus- ja arendustegevusele (Aleksei Kelli, Tartu Ülikool, dotsent)

Intellektuaalomandi õiguskaitse taotlemise protsess Eestis, intellektuaalomandi süsteemi osalised ja nende funktsioonid (Margus Viher, Eesti Patendiamet, peadirektor)

Riikliku intellektuaalomandi strateegia arendamine (Tamara Nanayakkara, World Intellectual Property Organization – WIPO, Councellor)

Teaduskoostöö lepingud, teaduse finantseerimisinstrumentide vajaduste ühendamine (Sanna Häikiö – VTT Technical Research Centre of Finland, Legal Councel)

Intellektuaalse omandi kodifitseerimise tulevik (Tanel Kalmet- Justiitsministeerium)

Ühtne Euroopa patent ja selle mõju (Eskil Waage, European Patent Office – EPO, Lawyer)

Ärisaladuse kasutamine ja kaitse (Triin Tuulik, advokaat ja Age Värv, Tartu Ülikool, lektor)

Ärisaladuse kasutamine ja kaitse (Age Värv, Tartu Ülikool, lektor)

Registreeritud ja mitteregistreeritud intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad ning alternatiivsed lähenemised (Margus Sarap ja Mikk Putk, patendivolinikud)

Ülemaailmsed tehnoloogia ja innovatsiooni trendid (Iain Jawad – Frost & Sullivan konsultatsioonifirma, Director of Strategic Partnerships)

Koostöö ülikooliga – Outotec’i arendustöö põhialus (Asmo Vartiainen – Outotec Oyj, Director – Technology Portfolio)

Alustava firma vajadused ja võimalused tehnoloogiasiirdeks. Teaduse, tootmise ja turustamise kokkumäng (Märt Miljan, LUMI skincare, luminordic.com)

IO otstarbekas kasutamine ettevõtja seisukohast (Andres Taklaja, Eesti Elektroonikatööstuse Liit, Rantelon OÜ, Tallinna Tehnikaülikool)

Ettevõtte väärtuse kasvatamine koostöös ülikooliga (Kristjan Lepik – Arengufond)

Teadustöö tulemuste tõhusam kasutamine ja näiteid teadmussiirdest Euroopas (Morten Øien, Norwegian University of Science and Technology)

Tehnoloogiasiirde arendamine Euroopas (Karl Klingsheim, President-Elect of ASTP Proton)

Kokkuvõtteks: Intellektuaalomandi rollist ülikoolide ja ettevõtete koostöös (Erik Puura, Tartu Ülikooli arendusprorektor)

 

Rohkem infot: Kadri Raudvere, analüütik, tel 730 0377, e-post: kadri.raudvere@etag.ee

norwaygrants_logo_newEL_Sotsiaalfond_horisontaalETAG_logo_servadeta

Täpsem info

Algus:
10. september 2015
Lõpp:
11. september 2015
Kategooria: