Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringutoetuste tutvustusüritus

15. aprill, 13:00 - 14:30

Eesti Teadusagentuur (ETAG) koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) korraldab 15.04 kell 13.00 – 14.30 infotunni, tutvustamaks kolme uuringutoetuse andmise teemat. Ministeerium rahastab uuringuid kolmes strateegilises valdkonnas: tark majandus, digitaalne majandus ja vastutustundlik majandus.  

Taotlusvooru eesmärk on kasvatada valdkondlikku võimekust ja teadmust Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kolmes peamises tegevusvaldkonnas: digiareng, majandus ja ettevõtlus ning töö ja võrdsed võimalused.  

Teadlastelt oodatakse uurimisprojekte, mis aitavad lahendada olulisi sotsiaalmajanduslikke väljakutseid alates madalast tootlikkusest ja muutunud väärtusahelatest, vähesest digitaliseeritusest ja küberturvalisuse ohtude kasvust kuni ettevõtluse rohepöördega seotud väljakutsete ja tööturu soolise ebavõrdsuse küsimusteni välja.   

Teadus-arendusvooru saab esitada ühe- kuni kaheaastaseid uuringuprojekte mahus 100 000 eurot aastas. Projekte teostavatelt teadlastelt oodatakse uuringuprojekti käigus ka regulaarset teadusnõustamist, et toetada teadmistepõhist poliitikakujundust.  

Tutuvustusüritusele on oodatud osalema potentsiaalsed taotlejad. Üritus toimub veebis Microsoft Teams´i vahendusel.  

Osalemiseks on vajalik end registreerida. Registreerunud osalejatele saadetakse materjalid ja link üritusele.  

Registreerumine on avatud kuni 14. aprillini. Registreeri end üritusele SIIN  

Ajakava:
13.00-13.10 Sissejuhatus (Liina Eek, ETAG)
13.10-13.40 Teemade tutvutus (Külliki Tafel-Viia ja Karel Lember, MKM)
13.40-14.30 Arutelu ja edasised tegevused 

  

Lisainfo:
Liina Eek
Teaduspoliitika valdkonna juht
5300 1912
liina.eek@etag.ee
Eesti Teadusagentuur  

Külliki Tafel-Viia
Teadmusjuhtimise valdkonna juht
Kylliki.Tafel-Viia@mkm.ee
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

Täpsem info

Kuupäev:
15. aprill
Aeg:
13:00 - 14:30
Kategooria:
,