Loading Üritused

« All Üritused

 • Üritus on toimunud.

Seminar “Lubatud ja lubamatu teaduses”

6. juuni 2014

Teaduseetika avatud seminar “Lubatud ja lubamatu teaduses”

6. juunil  2014 Nordic Hotel Forumis, Tallinnas

Seminari eesmärkideks on: ülevaate saamine Euroopas ja laiemalt maailmas teaduseetika problemaatika alal toimuvatest tegevustest; ülevaate saamine teaduseetika tegevuste seisust Eestis; teaduseetika alase tegevuse edasiste suundade visandamine Eestis ja osapoolte rollide kokkuleppimine. Seminarile on oodatud teadlased, teadusadministraatorid ja teadusasutuste juhid, doktorandid ja doktorikoolide esindajad, õpetajate koolitajad. Korraldajad: Eesti Teadusagentuur, Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Teaduste Akadeemia Seminar toimub eesti keeles. Töötubade keeleks on eesti keel, väliskülaliste ettekandeid ei tõlgita inglise keelest eesti keelde. SEMINARI KAVA10:30-10:45 Sissejuhatus (Andres Koppel, Eesti Teadusagentuur) 10:45-12:45 Ülevaade teaduseetika probleemidest ja teaduseetika käsitlemisest Euroopas ja Eestis

 • Maura Hiney Iirimaa (Irish Health Research Board; Science Europe Research Integrity working group) — “Research Integrity: the good, the bad and the ugly“
 • Torkild Vinther, Norra (National Committees for Research Ethics in Norway, ENRIO network) — “Research Integrity in Europe and in Norway”
 • Markku Helin, Soome (Finnish Advisory Board on Research Integrity, University of Turku) — “The Finnish Guidelines on Responsible Conduct of Research”
 • Margit Sutrop, Eesti (Tartu Ülikooli eetikakeskus) – “Research ethics in Estonia: the current situation and future perspectives”

12:45-13:45 Kerge lõuna13:45-15:45Töötoad “Teaduseetika alaste tegevuste edasine arendamine Eestis” Mõtiskleme koos teaduseetika alaste tegevuste edasise kavandamise üle. I töötuba: Miks teaduseetikat õpetada? Kas peaks üldse õpetama? (moderaator Toivo Maimets) Eetikareeglite täitmiseks on tarvis neid tundma õppida. Teaduse heade tavade ja reeglitega peavad kursis olema kõik teadusega kokku puutuvad inimesed. Selliseid teemasid peavad valdama nii koolis teadustööga tutvuvad õpilased, teadlaseks õppivad üliõpilased, igapäevaselt teadustööd tegevad teadlased kui ka teadusadministraatorid. Töötoas arutame selle üle:

 • Miks teaduseetika õpetamine kasulik on?
 • Kes teaduseetika õpetamise eest vastutab? Kas teaduseetika peaks olema õppekavades kohustuslik?
 • Kuidas korraldada teaduseetika aluste õpetamist koolis?

II töötuba: Institutsionaalsed rollid teaduseetika küsimustega tegelemisel (moderaator Andres Koppel) Meil ei ole selget kokkulepet selle kohta, milline peaks olema teadustegevusse haaratud osaliste vastutus ja milliseid regulatsioone on vaja teaduseetika probleemide vältimisel ja lahendamisel. Arutame selle üle:

 • Milliseid regulatsioone ja kokkuleppeid on vaja?
 • Milliseid regulatsioone on vaja luua ülikoolides?
 • Kas teaduseetika probleemidega tegelemiseks on Eestis vaja keskset korraldajat või koordinaatorit?

III töötuba: Huvide konfliktid ja nende vältimine (moderaator Margit Sutrop). NB! Töötuba on täis ning registreerimine sinna lõppenud! Teaduseetika küsimused on keerukad ja nende lahendamisel on teadlastel vaja saada asjatundjatelt nõu. Töötoas arutame selle üle:

 • Kes nõustab teadlasi teaduseetika küsimustes? Kelle poole pöördub teadlane, kui tal tekib probleeme?
 • Kas teaduseetika printsiipide rakendamine praeguses teaduskorralduse ja teaduse rahastamise süsteemis on hästi tagatud? Kui on probleeme, siis millised need on ja kuidas neid lahendada?
 • Kas olemasolevad huvide konfliktide vältimise meetmed teaduse rahastamisel on piisavad?

IV töötuba: Teadustulemuste publitseerimine ja teaduseetika (moderaator Marika Meltsas). NB! Töötuba on täis ning registreerimine sinna lõppenud! Enamus teaduseetika probleemidest kerkib teadustöö tulemuste avaldamisel. Töötoas arutame selle üle:

 • Kellele omistatakse autorsus?
 • Kas avaliku raha eest tehtud teadustöö peab olema avalikult kättesaadav?
 • Milliseid publitseerimiskanaleid valida?
 • Kas uurimistulemuste alusandmed peaksid olema avalikult kättesaadavad?

15:45-16:00 Kohvipaus16:00-17:00 Kokkuvõte töötubadest ja üldine arutelu17:00-17:10 Lõppsõna

6. juunil  2014  toimunud teaduseetika avatud seminari “Lubatud ja lubamatu teaduses” ettekanded

 • Maura Hiney Iirimaa (Irish Health Research Board; Science Europe Research Integrity working group) — “Research Integrity: the good, the bad and the ugly“
 • Torkild Vinther, Norra (National Committees for Research Ethics in Norway, ENRIO network) — “Research Integrity in Europe and in Norway”
 • Markku Helin, Soome (Finnish Advisory Board on Research Integrity, University of Turku) — “The Finnish Guidelines on Responsible Conduct of Research”
 • Margit Sutrop, Eesti (Tartu Ülikooli eetikakeskus) – “Research ethics in Estonia: the current situation and future perspectives”

Kokkuvõte teaduseetika seminarist 6.06

Seminari meediakajastus:

 

Täpsem info

Kuupäev:
6. juuni 2014