Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Seminar soolise aspekti arvestamisest teadusuuringutes

25. august 2015 - 26. august 2015

 Toimus 25.-26. augustil 2015 Tartus Dorpati konverentsikeskuses 

Soolõime on Euroopa Liidu teaduspoliitika üheks prioriteediks programmi Horisont 2020 raames ja muutumas järjest olulisemaks aspektiks nii teadusuuringute läbiviimisel kui uuringutoetuste taotlemisel. Eesti ja naaberriikide noortele ning juba kogenud teadlastele mõeldud seminar keskendus soolise aspekti analüüsile erinevates teaduse valdkondades nagu riigiteadused, inimgeograafia, arhitektuur ja tööstusdisain jne.

Järjest suurem hulk teadlasi kogu maailmas keskendub sooteadlikule (gender-responsible) teadusele.  Soolise aspektiga arvestamine teadusuuringutes võimaldab paremini kaasata erinevate ühiskonnagruppide vajadusi, tagab jätkusuutlikuma teaduse arengu ning teadustulemuste parema kooskõla ühiskonna vajadustega. Pikaajaline teaduskogemus tehnoloogia ja keskkonnaga seotud valdkondades kinnitab samuti, et soolise aspekti jälgimine poliitikate kujundamisel, innovatsioonis ja tööstuses aitab välja arendada sotsiaalselt turvalisemaid ning tihti ka odavamaid lahendusi. Teadlased kuuest riigist andsid seminaril ülevaate soolise aspekti arvestamise meetoditest, teadusuuringutest ning EL soolõime poliitikast teadusvaldkonnas. Eesti teadlastest esinesid seminaril ettekandega Kadri Aavik Tallinna ülikoolist ja professor Rein Ahas Tartu ülikoolist.

Seminaril tutvustati soolõime  rolli teadusuuringutes, teaduse ja teadlaste arusaamu soolõimingust ning meetodeid soolise aspekti integreerimiseks teadusuuringutes.

 

Ettekanded:

Gender in research: Methods. Kadri Aavik

Gender differences in digital layers of cities. Rein Ahas

Gender as content in research in Horizon 2020 M. Amor Barros

 

Eesti Teadusagentuuri poolt COST-i soolõime alase võrgustiku genderSTE raames ette valmistatud seminar selgitas,  kuidas soolise aspekti arvestamine uuringutes aitab kaasa tipptasemel teadustulemuste saavutamisele igas teadusvaldkonnas. Seminar pakkus osalejatele võimaluse analüüsimaks, kuidas soolõime seostub nende uuritava valdkonnaga.

 

example for Maarja

 

Täpsem info

Algus:
25. august 2015
Lõpp:
26. august 2015
Kategooria: