Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Taotluste esitamise tähtaeg: Horisont 2020 Roheleppe (Green Deal Call) taotlusvooru konkursid

26. jaanuar 2021

22.09.2020 avanevad Horisont 2020 Roheleppe (Green Deal Call) taotlusvooru konkursid. Taotlusi saab esitada kuni 26.01.2021.

Käesoleva taotlusvooru kogueelarve on 983 miljonit eurot. Lisaks on 17 miljonit eurot saadaval projektide vaheliste võrgustike loomiseks ning muude toetavate tegevuste läbiviimiseks.

Tööprogramm on jagatud 10 valdkonnaks, mille all on 20 teemat koos alateemadega:

  • teadus- ja arendusprojektid (Research and Innovation Action; RIA) 10 teemat
  • innovatsiooniprojekt (Innovation Action; IA) 14 teemat
  • koordineerivad ja toetavad projektid (Coordination and Support Action; CSA) 2 teemat

Valdkondade kontaktid ETAGis:

Area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges – Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 2: Clean, affordable and secure energy – Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 3: Industry for a clean and circular economy – Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 4: Energy and resource-efficient buildings – Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 5: Sustainable and smart mobility – Maria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 6: Farm to Fork – Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 7: Biodiversity and ecosystem services – Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 8: Zero-pollution, toxic-free environment – Katrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal – Priit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe – Katrin Kello katrin.kello@etag.ee

Roheleppe konkursiteemade lahtikirjutusi (alates lk 62) sisaldav tööprogramm on avalikult saadaval siin: https://ec.europa.eu/…/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf

Kliimavaldkonna konsultantide võrgustik NCPs CaRE on seadnud sisse kasuliku veebilehe, kuhu on koondatud teave erinevatest info- ja partnerlusüritustest (alates R&I päevadest 22-24.09), samuti spetsiaalne partneriotsingu andmebaas:

http://www.ncps-care.eu/?page_id=3988&fbclid=IwAR0flc09QO5EjjHwh8JukcXKS9aAihrE3nXCdEpdgoeSRBa_hNDk1YUj-Hs

Käesolev taotlusvoor on loodud Euroopa Komisjoni Roheleppe rakendamiseks. Roheleppe eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja kaitsta keskkonda ning teha seda viisil, mis ei sea ohtu ühenduse majandust ega kahjusta kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe. 

Täpsem info

Kuupäev:
26. jaanuar 2021
Kategooria: