Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

Teadusfoorum „TeadusEST 2019“

10. detsember 2019

Registreerumine on lõppenud!

Toimumisaeg: 10.12.2019 (kell 10.30-18.00)
Toimumiskoht: Dorpati Konverentsikeskus, Tartu (Turu 2, TASKU Tartu 51013)

Lühiülevaade: Teadusfoorum TeadusEST on teadlastele suunatud iga-aastane info- ja arva­mus­vahetusüritus, kus teadlased saaks ülevaate olulisematest arengutest Eesti teadus­(korraldus)maastikul ning arutada päevakajaliste küsimuste üle. 2016. aastal toimus esimene teadlastele suunatud foorum „TeadusEST 2016“, mille teemaks oli teaduse rahastamine. 2017. aastal oli teadusfoorumi teemaks teaduse ühiskondliku mõju selgitamine avalikku­sele ning 2018. aastal teaduse kvaliteedi hindamine. Osalejate tagasisidet ning aktuaalseid rahvusvahe­lisi ja Eesti-siseseid arenguid arvestades on teadusfoorumi “TeadusEST 2019” teema teaduseetika ja teaduse rahastamine.

Teadusfoorumil arutatakse:

  • mida peaks hõlmama teaduseetika toetamise ja järelevalve terviklik süsteem riigi tasandil
  • kuidas saavutada, et „Eesti hea teadustava“ (2017) järgimine muutuks enesestmõistetavaks
  • millised on Eestis teaduse rahastamise perspektiivid ning millised abinõud oleksid võimalikud teaduse rahastusinstrumentide kujundamisel ja kasutamisel, et kergendada teadlaste aruandluskoormust ning vältida reeglite rikkumisest tingitud kahju teadlaste ning teadus- ja arendusasutuste usaldusväärsusele.

Teadusfoorumi arutelu ja osalejate ettepanekud on oluline sisend teaduspoliitika kujundamisel.

Modereerib: Mario Kadastik, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president,  Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur

Ajakava

10.30-11.00     Registreerimine ja kohv
11.10-11.25       Sissejuhatus – Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
11.30-12.10      Responsible research–whose responsibility? Reflections on current developments (inglise keeles) Krista Varantola, Jyväskylä ülikooli nõukogu esinaine, Tampere ülikooli rector emerita, ALLEA asepresident.
12.15-12.35      Teaduseetikaga seonduvatest arengutest Euroopas ja Eestis – Siret Rutiku, Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja
12.40-13.00     Küsimused ja ettepanekud
13.00-14.00       Lõuna
14.00-14.20      RITA uuringu „Teaduseetika järelevalve ja toetamise riikliku süsteemi loomine Eestis„ vahekokkuvõte – Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli nooremteadur; Marvi Remmik, Tartu Ülikooli projektijuht-analüütik
14.25-14.45       Eesti hea teadustava – quo vadis? – Margit Sutrop, Tartu Ülikooli  praktilise filosoofia professor
14.50-15.30       Arutelu ja ettepanekud
15.30-15.40:     Sirutuspaus
15.45-16.00       Rahastusallikate paljusus ja projektipõhisus teaduses – probleemid ja võimalikud lahendused – Indrek Reimand, Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika)
16.05-16.20       Teadlase vaade teadusrahastusele – Georg Martin, Tartu Ülikooli juhtivteadur
16.25-16.50       Arutelu ja ettepanekud
16.55-17.00       Kokkuvõte
17.00-18.00       Arutelu jätk vabas vormis

Lisainfo

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Eesti Teadusagentuur
Tel 731 7381
Mob 5342 0639

Täpsem info

Kuupäev:
10. detsember 2019
Kategooria: