Loading Üritused

« All Üritused

  • Üritus on toimunud.

V rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents

15. september 2023, 08:00 - 16. september 2023, 17:00

  1. ja 16. septembril toimub Tallinna Reaalkoolis V rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents. Konverents on suunatud reaal- ja loodusteadusliku haridusega seotud inimestele: õpetajatele, ülikooli õppejõududele, üliõpilastele, tulevastele õpetajatele, institutsioonidele, kes edendavad või panustavad reaal- ja loodusteaduslikku haridusse.

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid on:
1) tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui ka Eestis;
2) jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama lähtudes muutustest maailmas;
3) mõtestada ja populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajatena).

V konverentsi rõhuasetused on tugevalt lõimunud nelja varasema konverentsiga. Riiklike arengusuundade kõrval vaatame, mis on reaal- ja loodusteaduslikus hariduses muutunud maailmas. Kõneleme uutest õppekavadest, mitmekesisest õpiruumist, kuid ka õpetajate järelkasvust (sh õpetajate karjäärimudelist). Oluliste teemadena leiavad käsitlemist ka Eesti Vabariigi energiajulgeolek ning kliimapoliitika.

Konverentsi korraldust toetavad Tallinn Reaalkool, SA Eesti Teadusagentuur, Tallinna linn, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts ning mitmed ettevõtjad ja Tallinna Reaalkooli õpilaste vanemad.

Rohkem infot:  www.etag.ee/teadushariduskonverentsid

Konverentsi info:
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail: madis.somelar@real.edu.ee
Telefon: (+372) 5559 3717

Lisainfo registreerumise kohta:
Katrin Saart, Eesti teadusagentuur
E-post: katrin.saart@etag.ee
Tel: 730 0378

Täpsem info

Algus:
15. september 2023, 08:00
Lõpp:
16. september 2023, 17:00
Koduleht:
www.etag.ee/teadushariduskonverentsid

Toimumiskoht

Tallinna Reaalkool