Valminud on Eesti Teadusagentuuri esimene elektroonne aastaraamat

Vastvalminud „Eesti Teadusagentuuri aastaraamat 2019“ on meie esimene veebipõhine aastaraamat.

Teadusagentuuri töötajate ühises koostöös valminud aastaraamatust leiab läbilõikelise ülevaate meie olulisematest mullustest tegevustest ja neist iseloomustavatest arvandmetest. Fotogaleriis on valik meie oluliste sündmuste jäädvustustest koos selgitavate pildiallkirjadega.

Muuhulgas annab aastaraamat ülevaate meie panusest uute teadusprojektide toetamisse, teadustulemuste viimisesse ettevõtetesse, Eesti teadlaste ja ettevõtete nõustamisse programmi Horisont 2020 teemadel, teaduskommunikatsiooni arendamisse ning Eesti teaduses soolise võrdõiguslikkuse edendamisse. Samuti saab lugeda meie tegevuste kohta sihtrühmade rahulolu ja parema kvaliteedi nimel ning teada, milliseid tagasisideuuringuid möödunud aastal läbi viisime.

Aastaraamatu leiab meie veebilehelt. Head lugemist!