Eesti Teadusagentuuri COVID-19 uudiskiri koondab teadustööd puudutavat infot

Teadlastel ja teadusel on ülitähtis roll praeguse kriisiga toime tulemisel. Samuti selles, et maailm tulevikus sarnasteks olukordadeks ja ka muudeks ühiskonna ees seisvateks väljakutseteks paremini valmis oleks.

Eriolukorras on usaldusväärse ja lihtsalt leitava info järele vajadus eriti suur. Seepärast oleme loonud Eesti Teadusagentuuri kodulehele COVID-19 uudiskirja, et koondada kogu peamine pandeemiaga seotud teadustööd ja -tegevust puudutav info ühte keskkonda.

Uudiskirjal on neli teemarubriiki:
COVID-ETAG
rubriigist leiab info teadusagentuuri tegevuste kohta, samuti eriolukorrast tulenevate muudatuste kohta teadusagentuuri toimingutes.

COVID-Eesti rubriigist leiab info Eesti teadusasutuste tegevuste kohta.

COVID-Välismaa rubriigist leiab info teiste riikide teadusprojektide -ja uuringute kohta.

COVID-H2020 rubriigist leiab info eriolukorrast tulenevate muudatuste ja aktuaalse teabe kohta seotult raamprogrammiga Horisont 2020.

Otseviite uudiskirjale leiab teadusagentuuri veebilehe www.etag.ee avalehelt.

Koostöös teadusaustustega toome värske info kord nädalas teadusagentuuri uudistelisti lugejateni. Uudistelistiga liitumise info leiab siit.

Lisainfo:
Krista Tamm
Eesti Teadusagentuuri kommunikatsioonijuht
Tel 5343 3341
E-post krista.tamm@etag.ee.