Estonian Resource Nexus: koostöö edendamine akadeemiliste ringkondade, tööstuse ja otsustajate vahel

Eesti Teadusagentuur, koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga, korraldas Brüsselis seminari „Estonian Resource Nexus: Unlocking the collaboration between academia, industry and decision-makers“ mis toimus Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures. Üritus tõi kokku olulised osapooled, sealhulgas Euroopa Komisjoni esindajad, teadlased, ettevõtjad ja erialaliitude esindajad, eesmärgiga diskuteerida maavarade ja toorainete jätkusuutliku arengu teemadel.

Seminari peamine eesmärk oli vahetada kogemusi ja teadmisi , et tõsta teadlikkust toorainete tähtsusest ning lahendada takistusi, mis pärsivad jätkusuutlike väärtusahelate arengut. Pühendumine jätkusuutlikele praktikatele tagab toorainete pideva varustuse, tugevdab energiajulgeolekut ja edendab digitaalseid üleminekuid, tõstes sellega Euroopa konkurentsivõimet.

Üritus algas Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esinduse esindajate Kristel Oitmaa ja Carmen Kivistiku, PhD, avasõnadega, kes kutsusid osalejaid üles Eesti Teadusagentuuriga ühendust võtma kui soovitakse lisainfot Eesti teadlaste või ülikoolide kohta või soovitakse leida konkreetse valdkonna teadlast Eestist. Veiko Karu, PhD, Tallinna Tehnikaülikoolist, andis põhjaliku ülevaate Eesti teadmiste kolmnurgast toorainete sektoris, selgitades ülikooli innovatsiooni, hariduse ja ettevõtluse ühisalgatusi.

Madalina Ivanica, DG GROW asejuhataja energiamahukate tööstusharude, toorainete ja vesiniku üksusest, koos projektide nõuniku Dimitrios Biliourisega, tutvustasid Euroopa kriitiliste toorainete seadust (European Critical Raw Materials Act – ECRMA), selgitades selle mõju Euroopa majanduse üleminekule null-emissiooni suunas. Samuti rõhutati toorainete kriitilist tähtsust ja vajadust kiireks tegutsemiseks üleminekuperioodil esinevate haavatavuste valguses.

Seminari käigus tõsteti esile ECRMA põhifakte, sealhulgas siseriikliku võimekuse suurendamist, tõhustatud jälgimist, ringmajandust, jätkusuutlikkust, teadus- ja innovatsioonitoetust ning rahvusvahelisi partnerlusi. David W. Pennington, PhD, Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) direktoraadist D – jätkusuutlikud ressursid, jagas teadmisi esmase ja teisese metallide ja mineraalide tarneriski ning jätkusuutlikkuse analüüsidest, selgitades toorainete teabesüsteemi (RMIS) funktsionaalsust.

Dirk Fincke, Aggregates Europe’ist, juhtis tähelepanu toorainete seaduse piirangutele ja lahendustele, mis on igapäevaelus hädavajalikud, ent jäeti ECRMA praeguses ulatuses tähelepanuta. Arnout Lugtmeijer Trisector OÜ-st jagas innovaatilise ettevõtte vaateid, rõhutades tervikliku lähenemise ja bürokraatlike protsesside lihtsustamise olulisust.

Lõpetuseks võttis päeva arutelud kokku moderaator Tony Hand, PhD, Tallinna Tehnikaülikoolist, kinnitades ülikooli pühendumust jätkusuutlikule toorainete haldamisele ja koostööhuvi selle visiooni elluviimiseks.

Suur osa üritusel osalejaid jätkas toorainetega seotud teemade arutelu EIT Raw Materials Summit’il, mis toimus Brüsselis 14.-16. mail 2024). Olgu öeldud, et nimetatud üritus (EIT Raw Materials Summit) on Euroopa tähtsaim sündmus toorainesektori sidusrühmade ühendamiseks.

Kõik esitlused on kättesaadavad siit.

Fotod Veiko Karult ja Carmen Kivistikult.

Estonian Resource Nexus

Lisaküsimute korral võtke palun ühendust Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindajatega:

Carmen Kivistik: PhD, carmen.kivistik@etag.ee

Kristel Oitmaa: Kristel.oitmaa@etag.ee