Ilmunud on Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) uus number

EHA erinumbri “Digikultuur haridusruumis” (vol 3, nr 2, 2015) toimetajad on Piret Luik, Peeter Normak, Andra Siibak ja  Mart Laanpere.Erinumbris juhitakse tähelepanu  internetikasutuse positiivsetele ja negatiivsetele ilmingutele.

„Nimelt kuulub Eesti nende riikide hulka, mis paistavad silma kõrge internetiriskide taseme poolest. Seetõttu käsitletakse seekordse ajakirjanumbri artiklites nii võimalusi kui ka ohte, mis kaasnevad digivahendite kasutamisega haridusvaldkonnas. Artiklid tuginevad laiapõhjalistele uuringutele ning võiksid pakkuda huvi koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajatele, aga ka kõrgkoolide õppejõududele,“ kirjutavad Piret Luik, Andra Siibak ja Peeter Normak erinumbri eessõnas.

Haridusteaduste ajakirja esitlus toimub täna, 12. novembril 2015 kell 17 korp! Filiae Patriae saalis.(Üritus on eelregistreerimisega).

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga elektrooniline ajakiri (1.2. klassifikatsioon Eesti Teadusinfoüsteemi järgi), mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses.

Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös, Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena ning avaldatakse avatud publitseerimise platvormil OJS (Open Journal Systems).

Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi haridus- ja piirneva valdkonna teadlastele. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Lisaks tutvustatakse eesti keeles kaasaegseid, aktuaalsel teemal ja rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud artikleid haridusvaldkonnas tunnustatud välisautoritelt. Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Lisainfo: Krista Uibu, e-post: krista.uibu@ut.ee