Arvamusfestivali 2023 teaduse alal analüüsitakse teemasid loovuurimusest julgeolekuni

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) kaaskorraldatav teaduse ala kutsub homme, 12. augustil Paide Vallimäel ühiselt mõtteid vahetama viiel teemal: loovuurimused, teaduskoostöö julgeolekukriisis, psühholoogia, teadlaskarjäär ja otsuste mõjutamine.

„Teadusarutelud on olulised mitte ainult teadustulemuste edastamiseks, vaid ka suurema pildi edukamaks mõtestamiseks. Tugev teadus toetab ühiskonna heaolu arengut, seega nõuab nii kohalike kui ülemaailmsete probleemide lahendamine tihedat koostööd eri valdkondade ja riikide vahel. Seejuures tuleb meeles pidada ka Eesti riigi julgeolekut,“ ütles ETAG-i teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik.

Päev algab kell 10 aruteluga “Loovuurimus=teadus!”, kus Viivian Jõemets, Katrin Pihor, Indrek Ibrus ja Jaana Päeva uurivad, millised võimalused avaneksid, kui loovuurijate tööd tunnustatakse sama tähtsalt kui „tavapärast teadustööd“.

Kell 12 diskuteerivad Julia Rosend, professor Art Leete, Rainer Saks ja Märt Volmer teaduskoostöö võimalikkusest julgeolekukriisis. Arutelu eesmärk on tõstatada küsimusi ning teadvustada probleeme seoses rahvusvahelise teaduskoostööga praeguses julgeolekuolukorras.

Kell 14 analüüsivad Andero Uusberg, Aave Hannus ja Kenn Konstabel, kuidas tunda ära psühholoogiat ning kuidas sellest kasu on. Inimese psüühika kohta on ohtralt erinevaid arvamusi – üheskoos leitakse vastus sellele, kuidas teaduses ja igapäevaelus teha vahet mõistlike ning jaburate ja kasulike ning kasutute arvamuste vahel.

Kell 16 tõstatavad Peep Pitk, Karin Jaanson, Sigrid Rajalo ja Andi Hektor küsimuse: kas igal ettevõttel peaks olema oma teadlane? Paneelarutelus käsitletakse akadeemiliste asutuste ning ettevõtete vahelist liikumist, kaasnevaid hirme, teadlase tööd erasektoris ja teaduse mõju majandusarengule, tutvustades ka edukaid näiteid teadlaste ning ettevõtete koostööst.

Teaduse ala võtab kokku kell 18 aina enam populaarsust koguv käitumuslike taipamiste rakendamine, mis toimub igal pool ja igal ajal, kuid millest avalikkuses räägitakse vähe. Teemat lahkavad Mari-Liisa Parder, Annika Arras, Marko Uibu ning Sten Andreas Ehrlich.

Arutelusid juhivad Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova, Eesti Teadusagentuuri teaduseetika valdkonna juht Marten Juurik, ajakirjanik Marti Aavik, teadusajakirjanik Marju Himma-Kadakas ning Tartu Ülikooli majanduskäitumise õppejõud Heidi Reinson.

Teaduse ala tegemisi saad jälgida Facebookis, festivali kava leiab kodulehelt.

Teaduse ala arutelusid korraldavad Eesti Teadusagentuur, Tallinna Ülikool, Eesti Psühholoogide Liit ja Tartu Ülikool.