Kommentaar Eesti Ekspressis ilmunud artiklile

13. veebruaril Eesti Ekspressis ilmunud artikkel „JOKK ja raha omadele? Teadlased kahtlustavad teadusrahade jagamisel huvide konflikti ja korruptsiooni“ sisaldab hulgaliselt ebatäpsusi ja valeväiteid Eesti Teadusagentuuri, aga ka mitmete Eesti teadlaste tegevuse kohta.
 
ETAG tervitab konstruktiivset arutelu süsteemi kitsaskohtade üle ning täiendab hindamissüsteemi pidevalt, jälgides teaduse head tava ja rahvusvahelist kogemust. Hindamise objektiivsus, läbipaistvus, isikute ja intellektuaalomandi kaitse, kõigi taotlejate võrdne ja väärikas kohtlemine on alati olnud meie eesmärgiks.
 
Leiame, et faktivigade ja ebatäpsuste tõttu mõjub Eesti Ekspressi artikkel eksitavalt ja annab väära pildi Eesti teadusrahastussüsteemist. Ka on see solvav Eesti teadlastele, kes on suure konkursi tingimustes oma projektile rahastuse saanud. Oleme võtnud ühendust Eesti Ekspressiga ja teavitanud neid artiklis esinevatest valeväidetest.