Tallinna Reaalkoolis toimub kolmas rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents

 13.–14. septembril 2019 toimub Tallinna Reaalkoolis kolmas rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents, mis on suunatud õpetajatele, ülikooli õppejõududele, haridustöötajatele, tulevastele õpetajatele ning  haridusasutuste partneritele.

Konverentsil tehtavate ettekannetega ja loengutega tutvustatakse reaal- ja loodusteadusliku hariduse arenguid ning jagatakse praktilisi kogemusi valdkonna edendamisest Eestist, Soomest, Taanist, Hollandist, Iirimaalt, Rumeeniast, Ühendkuningriigist ja Venemaalt. Konverentsi töötubades saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari.

Väärtustades õppekava arendamist ning elluviimist igas kooliastmes, toimuvad konverentsi teisel päeval paralleelselt loengute ja töötubadega Estonia pst majas ka klassiõpetajatele mõeldud ettekanded ja töötoad Pärnu mnt õppehoones.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk: „Reaal- ja loodusteadusliku hariduse kvaliteet – nagu ka kõigis teistes valdkondades – toetub meie suurepärastele professionaalsetele õpetajatele. Imeliste õpetajate käe alt tulevad meie tulevikku kujundavad insenerid ja teadlased.  See on põhjus, miks teadusagentuur reaal- ja loodusteaduste õpetajate konverentse toetab, sest ainult koos saavad õpetajad veel paremaks, ainult kogenenumatelt kogemusi saades arenevad noored õpetajad. Ka sel korral on üheks suure saali arutelude peateemaks õpetajate puudus. Kuni õpetajate põuale lahendusi ei leita, ei näi tulevik kuigi roosiline, sest ka kõige särasilmsem 40 aastat õpetanud õpetaja väsib kord.“

Registreerumine konverentsile kestab kuni kohtade täitumiseni või 9. septembrini 2019.

Konverentsi korraldavad Tallinna Reaalkool ja SA Eesti Teadusagentuur ning rahastavad Tallinna Reaalkool, Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts, Tallinna Haridusamet, Tallinna linn ning Euroopa Regionaalarengu Fond TeaMe+ programmi kaudu.

Konverentsi info: Madis Somelar, Tallinna Reaalkool, tel (+372) 5559 3717, e-post: madis.somelar@real.edu.ee