Aprilli lõpus toimub Twinning meetme konverents, kus Eesti teadlased räägivad oma teaduskoostöö kogemustest Euroopa tippudega

Aprilli lõpus avaneb “Euroopa horisondi” Twinning-meetme taotlusvoor. Sellega seoses korraldab Eesti Teadusagentuur 26. aprillil 2023  kl 9.30–17.40 TÜ raamatukogus konverentsi, kus esinevad hiljutiste edukate Twinning-projektide juhid.

Twinning-meetme eesmärgiks on tõsta osaluse laiendamise riikide (sh Eesti) teadusasutuste teadus- ja administratiivset võimekust koostöös vähemalt kahe tipptasemel partneriga mujalt Euroopast.

Konverentsil esinevad:

  • Alvo Aabloo, Kairi Põldsaar, Laurits Leedjärv, Liina Lindström, Mari Tõrv, Miia Rannikmäe ja Ülo Mander Tartu Ülikoolist
  • Aaro Hazak, Jaan Raik ja Tarmo Kalvet Tallinna Tehnikaülikoolist
  • Ellu Saar, Inge Timoštšuk ja Raivo Vetik Tallinna Ülikoolist
  • Lea Tuvikene ja Signe Parts Eesti Maaülikoolist
KUTSE PÄEVAKAVA

Konverentsi eesmärk on avada projektide sisu ning näidata, millist kasu teadlased on Twinning-projektides saanud koostööst oma valdkonna tippudega. Konverents on ka kohaks, kus projektide elluviijad saavad omavahel kogemusi vahetada ning uued taotlejad inspiratsiooni ja julgust osalemiseks.

Konverentsi ei salvestata ning veebiülekannet ei toimu.

Kontaktid Eesti Teadusagentuuris
Kristin Kraav (konverentsi sisuline osa), kristin.kraav@etag.ee
Darja Matt (konverentsi tehniline korraldamine), darja.matt@etag.ee