2023. aasta eelarve

SA Eesti Teadusagentuur 2023. aasta eelarve (EUR)  
   
TULUD  
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) 75 529 286
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 831 818
Tulud kokku 76 361 104
   
KULUD  
Tööjõukulud koos maksudega 2 447 153
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) 825 632
Majandamis- ja muud kulud 2 002 589
Toetused 71 085 730
Kulud kokku 76 361 104
sh ETAg-i tegevuskulud 3 386 680