2024. aasta eelarve

SA Eesti Teadusagentuur 2024. aasta eelarve (EUR)  
   
TULUD  
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) 116 485 479
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 2 084 424
Tulud kokku 118 569 903
   
KULUD  
Tööjõukulud koos maksudega 3 801 478
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) 1 250 435
Majandamis- ja muud kulud 3 564 172
Toetused 109 953 818
Kulud kokku 118 569 903