2024. aasta eelarve

SA Eesti Teadusagentuur 2024. aasta eelarve (EUR)  
   
TULUD  
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) 110 122 595
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 2 084 424
Tulud kokku 112 207 019
   
KULUD  
Tööjõukulud koos maksudega 3 801 478
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) 1 229 401
Majandamis- ja muud kulud 3 394 422
Toetused 103 781 718
Kulud kokku 112 207 019