Teaduspoliitika konverents 2023

Teaduspoliitika konverentsi juubel pealkirjaga „Inimkonna ja tehnoloogia partnerlus – poliitilised ja eetilised dilemmad“ toimus 11. oktoobril Riigikogus.

Konverentsi eesmärk on ärgitada diskussiooni uute tehnoloogiate edukaks juhtimiseks vajalike poliitikate üle.

Tehnoloogiline innovatsioon on inimeste heaolu kasvu ja majanduse arengu peamine mootor. Samas võib tehnoloogia tekitada nii inimestele kui ka ühiskonnale tervikuna probleeme. Palju esilekerkivaid tehnoloogiaid töötatakse välja tohutu kiirusega, mis ei võimalda ühiskonnal nendega harjuda, eetikutel potentsiaalseid riske kaaluda ega seadusandjal nende suunamise ja reguleerimisega kaasas käia.

Isejuhitavad sõidukid, isikuandmete laialdane kasutamine ja tehisintellekti arendamine on vaid mõni näide kiiresti ning põhjalikult maailma muutvatest tehnoloogiatest, mis vajavad paremat juhtimist. Seepärast on seadusandjate ja tehnoloogia arendajate jaoks kriitiliseks väljakutseks, kuidas tärkavatest tehnoloogiatest kasu saades samal ajal ennetada või leevendada võimalikke riske ning negatiivseid mõjusid.

Tuleb teha hästi kaalutud valikuid – nii poliitilisi kui ka eetilisi. Eetika vaatepunktist ei ole oluline ainult see, kuidas tehnoloogiatega seoses tehtavad valikud mõjutavad tänaseid inimesi ning ühiskondi, vaid kuidas need mõjutavad ka järeltulevaid põlvkondi. Teisisõnu, millist maailma me tahame uute tehnoloogiate abil luua?

Konverentsi pildigalerii

Konverentsi ettekanded ja paneelarutelud on järelvaadatavad!
Ettekande slaidid, Kristina Kallas „Kas tehnoloogia juhib meid või meie tehnoloogiat?“

 Ettekande slaidid, Margit Sutrop „Väärtused ja eetilised valikud uute tehnoloogiate arendamisel“

 
Ettekande slaidid, Ats Albre „Tehnoloogia arenguga seotud võimalused“

 Ettekande slaidid, Tanel Alumäe „Kas üldine tehisintellekt on lähedal ja mida see meie jaoks tähendab?“

 Ettekande slaidid, Jevgeni Kabanov „Kallis, mu töökaaslane on robot!“

 Ettekande slaidid, Ivo Pilving „Kratid võimu juures. Kuidas vältida ämbreid?”

 
Ettekande slaidid, Liina Kamm „Kuidas saame tehnoloogia abil riske leevendada?“

 
 

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia vaheklipid


Klõpsa kava peale suuremaks versiooniks!

Teaduspoliitika konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Riigikogu, Rektorite Nõukogu.