Eesti-Taiwani koostööprogramm

15. novembril avanes Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse 2024. aastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2024.

Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärk on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ja rakendusteaduse valdkondades. Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestvusega kuni kaks nädalat (14 päeva).

2024. aasta taotlusvooru valdkonnad on:

  • tervis;
  • kultuur, loovus, kaasav ühiskond;
  • turvalisus;
  • IKT, tööstus, kosmos;
  • kliima, energia, mobiilsus;
  • toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond.

Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed võõrustajaga.

Taotlused esitatakse oma maa rahastavale organisatsioonile, kes hindab neid ning valib välja rahastatavad projektid. Juhul kui grandile konkureerivad mitu võrdse tasemega taotlust, siis on eelistatud esmakordsed või varem granti mitte saanud taotlejad.

NB! Eesti teadlase vastuvõtuks peab ka võõrustaja samaaegselt esitama taotluse Taiwani Teaduse ja Tehnoloogia ministeeriumile (MOST). ETAg saab grandi anda vaid juhul, kui taotlus on MOSTile esitatud ning see on aktsepteeritud.

Taiwani teadlaste vastuvõtuks ei ole ETAGile vaja taotlust esitada, küll aga tuleb ETAGit võimalikust visiidist informeerida.

2024. aasta taotlusvoorus on reisigranti võimalik taotleda visiidiks 1. juunist kuni 31. detsembrini 2024

 

Eesti-Taiwani reisigrantide taotlusvorm 2024

Reisigrandi tingimused

 

Digiallkirjastatud taotlused palume saata:

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee
(+372) 731 7386
Eesti Teadusagentuur