Eesti-Taiwani koostööprogramm

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Saar
Tel: 731 7386
katrin.saar@etag.ee

2023. aasta reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse 2023. aastal oli avatud 20.10.2022 – 3.01.2023. Uus taotlusvoor avatakse 2023 sügisel.
2023. a taotlusvoorus oli reisigranti võimalik taotleda visiidiks 1. maist kuni 31. detsembrini 2023. a.

***

Eesti-Taiwani teadusalase koostööprogrammi eesmärk on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades. Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestusega kuni kaks nädalat (14 päeva).

 2023. aasta taotlusvooru valdkonnad on:

– Tervis
– Kultuur, loovus, kaasav ühiskond
– Turvalisus
– IKT, tööstus, kosmos
– Kliima, energia, mobiilsus
– Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond

Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed võõrustajaga. Taotlused esitatakse oma maa rahastavale organisatsioonile, kes hindab neid ning valib välja rahastatavad projektid. Juhul kui grandile konkureerivad mitu võrdse tasemega taotlust, siis on eelistatud esmakordsed või varem granti mitte saanud taotlejad.

NB! Eesti teadlase vastuvõtuks peab ka võõrustaja samaaegselt esitama taotluse Taiwani Teaduse ja Tehnoloogia ministeeriumile (MOST). ETAG saab grandi anda vaid juhul, kui taotlus on MOST’ile esitatud ning see on aktsepteeritud.

Taiwani teadlaste vastuvõtuks ei ole ETAGile vaja taotlust esitada, küll aga tuleb ETAGit võimalikust visiidist informeerida.

Grandi taotlemise kord ning taotlusvorm:
Eesti-Taiwan reisigrantide taotlusvorm 2023
Reisigrandi tingimused (inglise keeles)

Digiallkirjastatud taotlused palume saata:
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee
(+372) 731 7386